Témata

PostgreSQL

Jakou vybrat v Azure databázi pro vektory, důležitou součást řešení pro zahrnutí vlastních dat do ChatGPT?

Velké jazykové modely (LLM) nejsou něco, kam nahrajete svoje data - tak to nefunguje. Pokud chcete firemní dokumenty zpřístupnit přes ChatGPT máte především tyto možnosti: Máte dostatečně malý kontext, aby se vešel do promptu, takže ho k dotazu přilepíte. Tohle je dobré v situacích, kdy vám jde o kreativní odpovědi,...

Téma:  AI  CosmosDB  PostgreSQL Kubernetes prakticky: integrace Azure služeb díky servisnímu katalogu

Obvykle doporučuji stavové záležitosti typu databáze nebo fronta nedávat do Kubernetes clusteru, ale využít plně spravované PaaS řešení v Azure. Je spolehlivé, bezpečné, bez práce a hlavně udržitelné (nemusím nic patchovat, upgradovat ani si stále zkoušet, že moje provisioning skripty fungují i s novější verzí). Ale mám postupovat tak, že...

Téma:  SQL  Kubernetes  MySQL  PostgreSQL