Témata

Apps

Distribuovaný tracing s OpenTelemetry, Python a Azure Monitor (2): další instrumentace, vizualizace a pokročilé query

Minule jsme se dostali z aplikace bez jakékoli instrumentace až provozu v Kubernetes a sbírání dat obohacených o aplikační i infrastrukturní atributy v Azure Monitor Application Insights. Dnes budeme pokračovat a přidáme si trasování přístupu do databáze, uděláme si vlastní span, zkusíme auto-instrumentaci a naučíme se pracovat se surovými daty...

Téma:  Monitoring  Apps  OpenTelmetry 


Distribuovaný tracing s OpenTelemetry, Python a Azure Monitor (1): z ničeho až po monitoring mikroslužeb v Kubernetes

Dnes si zcela prakticky vyzkoušíme přidat instrumentaci do Python aplikace a napojit Azure Monitor backend pro zpracování trasování. Budeme si přidávat vlastní atributy a nakonec rozjedeme mikroslužby v Kubernetes, kde si přes Downwards API obohatíme naše trasování o provozní informace z clusteru jako je jméno Podu, Nodu, limitu na CPU...

Téma:  Monitoring  Apps  OpenTelmetry Aplikační monitoring bez proprietárních SDK v aplikaci

Stále se potkávám se snahou řešit potřebu dohledu aplikace infrastrukturními prostředky. Je vám tohle povědomé? Posbíraná telemetrie zahrnuje CPU, IO, obsazenost paměti, ale neměří pořádně chování aplikačních komponent (requesty, chyby, cache miss, časy zpracování různých volání, délku fronty) Pokud už jsou centralizované logy, jde o výstupy posbírané z obrazovky (stdout/stderr)...

Téma:  Monitoring  Apps  OpenTelmetry 


Postupné nasazování a testování aplikací na lidech - kanárci, A/B, green/blue na příkladu kadeřníka

Představte si, že jste kadeřník a pořídil si přes Internet nějakou novou speciální barvu, která je lepší, krásnější, levnější, jednodušší, lesklejší a tak podobně. Můžete dnes ráno otevřít a aplikovat ji každému zákazníkovi. To je ale trochu riskantní - co když ta pochybná barva vlasy zničí? Tak asi provedeme nejdříve...

Téma:  Kubernetes  Apps  AppService  Automatizace