Kubernetes prakticky: integrace Azure služeb díky servisnímu katalogu

Obvykle doporučuji stavové záležitosti typu databáze nebo fronta nedávat do Kubernetes clusteru, ale využít plně spravované PaaS řešení v Azure. Je spolehlivé, bezpečné, bez práce a hlavně udržitelné (nemusím nic patchovat, upgradovat ani si stále zkoušet, že moje provisioning skripty fungují i s novější verzí). Ale mám postupovat tak, že si to v Azure naklikám a přes schránku nakopíruju do příkazu pro Kubernetes Secret? To v rámci CI/CD není tak pohodlné. A co to nějak naskriptovat? To rozhodně jde, ale musím to vymyslet a připravit. Jenže přesně na tohle už řešení je - projekt Open Service Broker, který to dělá jak pro Kubernetes, tak Cloud Foundry, Open Shift nebo Service Fabric. Pojďme se dnes podívat na kombinaci Kubernetes, Service Catalog a Open Service Broker for Azure.

Proč vznikla potřeba pro service brokering

PaaS platformy pro deployment aplikací byly vždy velmi silně zaměřené na maximální jednoduchost pro vývojáře. Vezmete svůj kód a ten do platformy jednoduše pošlete. Možná ho máte v GitHub a chcete při změnách automaticky tyto nasadit s Azure Application Services. Nebo chcete vzít Visual Studio a nasadit otevřený projekt do Service Fabric. Možná potřebujete vzít vaši Javu a Spring Boot a zavolat cf push pro nasazení do vašeho Cloud Foundry clusteru od Pivotalu v Azure. Ve všech těchto případech se vývojář nechce trápit s provozem podpůrných technologií, které jeho kód využívá. A sem patří i různé databáze nebo fronty.

Jak to tedy udělat tak, aby vývojář dostal bez dlouhého čekání svou databázi aniž by musel chodit mimo svou platformu, něco někde vytvářet a connection stringy si kopírovat k sobě? Můžete namítnou, že u některých PaaS platforem lze stejnými postupy nasadit i databázi, přecijen ta je taky ve finále kód a třeba pod OpenShift běží Kubernetes, který v tomto směru má dostatek infrastrukturních konstruktů k realizaci. Jenže vývojář nechce být specialistou na nasazování a provoz databáze v kontejnerech a řešit zásadní otázky bezpečnosti, dostupnosti, konzistence dat či zálohování a patchování. Tak jak jsou aplikační platformy v cloudu tak existují i datové platformy v cloudu. Proč tedy nesáhnout po něčem specializovaném. Třeba po Azure SQL, Azure MySQL, Azure PostgreSQL, Cosmos DB s Mongo API, Cassandra API, Azure Redis či storage technologie typu blob nebo messaging systému jako je Service Bus.

PaaS aplikační platformy tedy přinesly potřebu nabídnout vývojářům přímo z platformy samotné možnost jednoduše a rychle získat podpůrné služby s využitím existujících robustních řešení datových platforem.

Open Service Broker a jeho Azure implementace

Za projektem Open Service Broker historicky stála platforma Cloud Foundry, ale myšlenka se později začala šířit i do dalších projektů a to zejména Kubernetes (což není úplně PaaS, protože do něj nedáváte kód, ale hotový kontejner, nicméně potřeba získávat nativními Kubernetes prostředky datové zdroje třeba v cloudu tu rezonuje rovněž), OpenShift a v prototypu i Service Fabric.

Implementace Open Service Broker pro Azure služby je open source projekt. Informace o něm jsou na https://osba.sh/ a zdrojáky na https://github.com/Azure/open-service-broker-azure. Projekt je ve fázi, kdy tři základní relační databáze podporuje stabilním způsobem a to konkrétně SQL, MySQL a PostgreSQL. Zatím experimentálně (ale funguje to) nabízí další služby jako je Cosmos DB, Key Vault, Service Bus, Event Hub, Redis a blob storage.

Použití s Kubernetes Service Catalog

Pojďme si to vyzkoušet. Neprve potřebujeme do Kubernetes přidat projekt Service Catalog, což je komponenta, která pak následně bude volat OSB implementace (ty budou fungovat jako něco na způsob driveru). Protože Service Catalog ještě není nativní součástí kubectl CLI, nainstalujeme si na hraní speciální CLI (pro provoz řešení to ale není nutné, zdroje vytváříte jako Kubernetes objekty v YAML předpisech).

curl -sLO https://download.svcat.sh/cli/latest/linux/amd64/svcat
chmod +x ./svcat
sudo mv ./svcat /usr/local/bin/
svcat version --client

Projekt Service Catalog bude do AKS nejlepší nainstalovat Helm šablonou.

helm repo add svc-cat https://svc-catalog-charts.storage.googleapis.com
helm install svc-cat/catalog --name catalog \
  --namespace services \
  --set controllerManager.healthcheck.enabled=false

Následně opět Helm šablonou nainstalujeme OSBA, tedy implementaci “driveru” pro Azure. V tento moment musíte zadat login do Azure, tedy účet service principal (lze předpokládat, že někdy v budoucnu bude možné využít Managed Service Identity, ale v době psaní článku zadáme účet takhle ručně).

helm repo add azure https://kubernetescharts.blob.core.windows.net/azure
helm install azure/open-service-broker-azure --name azurebroker --namespace services \
 --set azure.subscriptionId=$subscription \
 --set azure.tenantId=$tenant \
 --set azure.clientId=$principal \
 --set azure.clientSecret=$client_secret

Vypište si Pody v namespace services a počkejte, až budou všechny nahoře. Pak už si můžeme vypsat brokery (máme tam osba) a v něm jednotlivé třídy.

$ svcat get brokers
 NAME  NAMESPACE                   URL                   STATUS
+------+-----------+--------------------------------------------------------------------------+--------+
 osba        https://azurebroker-open-service-broker-azure.services.svc.cluster.local  Ready
$ svcat get classes
       NAME        NAMESPACE       DESCRIPTION
+-------------------------------+-----------+---------------------------------+
 azure-postgresql-9-6-database        Azure Database for PostgreSQL
                       9.6-- database only
 azure-sql-12-0-database           Azure SQL 12.0-- database only
 azure-mysql-5-7-dbms            Azure Database for MySQL 5.7--
                       DBMS only
 azure-mysql-5-7-database          Azure Database for MySQL 5.7--
                       database only
 azure-mysql-5-7               Azure Database for MySQL 5.7--
                       DBMS and single database
 azure-sql-12-0-dbms             Azure SQL 12.0-- DBMS only
 azure-postgresql-9-6            Azure Database for PostgreSQL
                       9.6-- DBMS and single database
 azure-postgresql-9-6-dbms          Azure Database for PostgreSQL
                       9.6-- DBMS only
 azure-sql-12-0               Azure SQL Database 12.0-- DBMS
                       and single database

Jak vidíte ve výchozím stavu máme k dispozici jen ty služby, které jsou v rámci projektu OSBA ve stavu stable. To mi ale zatím stačí.

Proč tam je třeba MySQL třikrát? Když si v Azure vytvoříte Azure Database for MySQL, vznikne platformní MySQL server a jedna databáze. Tomu odpovídá třída azure-mysql-5-7. Jenže vy také můžete na jednom serveru vytvořit databází několik s tím, že tyto sdílí zdroje. Zejména pro testovací potřeby v rámci CI/CD je to cenově efektivní varianta. Pak můžete použít azure-mysql-5-7-dbms pro vytvoření serveru a pak už jen azure-mysql-5-7-database pro přidání DB do existujícího serveru.

U třídy si můžeme vypsat plány.

$ svcat get plans --class azure-postgresql-9-6
    NAME     NAMESPACE     CLASS          DESCRIPTION
+------------------+-----------+----------------------+--------------------------------+
 basic             azure-postgresql-9-6  Basic Tier-- For workloads
                            that require light compute and
                            I/O performance.
 general-purpose        azure-postgresql-9-6  General Purpose Tier-- For
                            most business workloads that
                            require balanced compute
                            and memory with scalable I/O
                            throughput.
 memory-optimized        azure-postgresql-9-6  Memory Optimized Tier-- For
                            high-performance database
                            workloads that require
                            in-memory performance for
                            faster transaction processing
                            and higher concurrency.

V rámci konkrétní třídy a plánu je obvykle k dispozici poměrně dost různých nastavení. Třeba počet vCore, velikost nebo nastavení pravidel na firewallu. Celý seznam parametrů získáte takhle:

svcat describe plan azure-postgresql-9-6/general-purpose

Podstatně přehlednější to ale bude tady v dokumentaci: https://github.com/Azure/open-service-broker-azure/blob/master/docs/modules/postgresql.md.

Vytvořme si teď DB s využitím CLI.

svcat provision myfirstdb --class azure-postgresql-9-6 \
  --plan general-purpose \
  -p location=westeurope \
  -p resourceGroup=aksgroup

svcat get instances
  NAME   NAMESPACE     CLASS        PLAN      STATUS
+-----------+-----------+----------------------+-----------------+--------------+
 myfirstdb  default   azure-postgresql-9-6  general-purpose  Provisioning

Pohledem do portálu skutečně zjistíme, že databázový stroj i databáze jsou hotové.

Výborně. Jak se teď k databázi připojit? Service Katalog má koncept bindingu a to je o vytvoření loginu a connection stringu a uložení těchto informací do Kubernetes Secret tak, aby to třeba aplikační kontejner mohl načíst.

Vyzkoušejme si to.

$ svcat bind myfirstdb
 Name:    myfirstdb
 Namespace:  default
 Status:
 Secret:   myfirstdb
 Instance:  myfirstdb

Parameters:
 No parameters defined

Podívejme se, co v tom secret bude.

$ printf 'Host: ' && kubectl get secret myfirstdb -o json | jq -r .data.host | base64 --decode && echo && \
> printf 'DB: ' && kubectl get secret myfirstdb -o json | jq -r .data.database | base64 --decode && echo && \
> printf 'User: ' && kubectl get secret myfirstdb -o json | jq -r .data.username | base64 --decode && echo && \
> printf 'Password: ' && kubectl get secret myfirstdb -o json | jq -r .data.password | base64 --decode && echo
Host: 53f407bc-2cc4-4ead-bfad-bfb43269f0e4.postgres.database.azure.com
DB: gm1ugq4kir
User: j3quoupdwm@53f407bc-2cc4-4ead-bfad-bfb43269f0e4
Password: 6y9kUwXWigwQNdWz

Pojďme udělat druhý (jiný) binding na tu stejnou instanci.

$ svcat bind myfirstdb --name myfirstdb2 --secret-name myfirstdb2
  Name:        myfirstdb2
  Namespace:   default
  Status:
  Secret:      myfirstdb2
  Instance:    myfirstdb

Co bude v Secret?

$ printf 'Host: ' && kubectl get secret myfirstdb2 -o json | jq -r .data.host | base64 --decode && echo && \
> printf 'DB: ' && kubectl get secret myfirstdb2 -o json | jq -r .data.database | base64 --decode && echo && \
> printf 'User: ' && kubectl get secret myfirstdb2 -o json | jq -r .data.username | base64 --decode && echo && \
> printf 'Password: ' && kubectl get secret myfirstdb2 -o json | jq -r .data.password | base64 --decode && echo
Host: 53f407bc-2cc4-4ead-bfad-bfb43269f0e4.postgres.database.azure.com
DB: gm1ugq4kir
User: wzqg5lf6tj@53f407bc-2cc4-4ead-bfad-bfb43269f0e4
Password: IgLwAmgojY7rOipv

Vidíte? Stejný hostitel (DB server), stejná DB, ale jméno a heslo je jiné.

To je velmi zajímavé. Můžeme tedy vytvořit velmi elegantně nad jednou databází hned několik účtů plně automatizovaně prostřednictvím bindingu. Můžeme ale také vytvořit novou instanci a to buď ve formě další databáze v existujícím serveru nebo úplně nový server. Velmi flexibilní.

Service broker přes YAML konstrukty

Zatím jsme si ukázili nějakou příkazovou řádku, ale to není ten způsob, pro který si něco takového nasadíte. To klíčové je schopnost integrovat tuto funkcionalitu do vašeho Kubernetes ekosystému, tedy YAML předpisů.

Mějme následující YAML soubor. V něm definujeme externí DB v Azure a současně startujeme kontejner, který má mít do této DB přístup.

apiVersion: servicecatalog.k8s.io/v1beta1
kind: ServiceInstance
metadata:
 name: my-mysqldb-instance
 namespace: default
spec:
 clusterServiceClassExternalName: azure-mysql-5-7
 clusterServicePlanExternalName: basic
 parameters:
  location: westeurope
  resourceGroup: aksgroup
---
apiVersion: servicecatalog.k8s.io/v1beta1
kind: ServiceBinding
metadata:
 name: my-mysqldb-binding
 namespace: default
spec:
 instanceRef:
  name: my-mysqldb-instance
 secretName: my-mysqldb-secret
---
kind: Pod
apiVersion: v1
metadata:
 name: env
spec:
 containers:
  - name: ubuntu
   image: tutum/curl
   command: ["tail"]
   args: ["-f", "/dev/null"]
   env:
   - name: "DB_HOST"
    valueFrom:
     secretKeyRef:
      name: my-mysqldb-secret
      key: host
   - name: "DB_PORT"
    valueFrom:
     secretKeyRef:
      name: my-mysqldb-secret
      key: port
   - name: "DB_DB"
    valueFrom:
     secretKeyRef:
      name: my-mysqldb-secret
      key: database
   - name: "DB_USERNAME"
    valueFrom:
     secretKeyRef:
      name: my-mysqldb-secret
      key: username
   - name: "DB_PASSWORD"
    valueFrom:
     secretKeyRef:
      name: my-mysqldb-secret
      key: password

Pošleme to do AKS.

kubectl apply -f serviceCatalogDemo.yaml

V průběhu vytváření databáze bude náš kontejner v tomto stavu:

NAME   READY   STATUS            RESTARTS  AGE
env    0/1    CreateContainerConfigError  0     2m

Nemůže nastartovat, protože ještě nemá potřebné údaje pro start, v našem případě heslo do hotové databáze uložené jako Secret. Jakmile bude DB připravena vytvoří se i Secret a náš kontejner se rozjede.

Ověřme si, že kontejner opravdu vidí na potřebné připojovací údaje.

$ kubectl exec env -- env | grep DB
DB_USERNAME=n0skdtgdyz@a60a7d35-ad65-424c-9afb-c8b58df2b220
DB_PASSWORD=mPJTalBm8EQGEz16
DB_HOST=a60a7d35-ad65-424c-9afb-c8b58df2b220.mysql.database.azure.com
DB_PORT=3306
DB_DB=aemumu6xam

Helm nasazení celé aplikace včetně vytvoření databáze v Azure

Tohle všechno můžeme dát dohromady a vytvořit nasazení celé aplikace, které se postará o vytvoření Podů, objektů typu Service a také získání databáze as a service z Azure. K tomu lze použít Helm šablonu.

V Azure Helm repozitáři je připraven kompletní příklad na deploymend Wordpress s Azure databází.

$ helm repo add azure https://kubernetescharts.blob.core.windows.net/azure
"azure" has been added to your repositories

$ helm install azure/wordpress --name wp --set wordpressUsername=tomas \
>   --set wordpressPassword=Azure12345678 \
>   --set mysql.azure.location=westeurope

Wordpress bude mít veřejnou IP.

$ kubectl get svc
NAME            TYPE      CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP   PORT(S)           AGE
kubernetes         ClusterIP   192.168.4.1   <none>     443/TCP           12d
myweb-service-ext-public  LoadBalancer  192.168.7.232  23.97.177.196  80:30803/TCP         4d
wp-wordpress        LoadBalancer  192.168.5.136  23.97.188.215  80:32468/TCP,443:31300/TCP  1m

Nějakou dobu také bude trvat, než se databáze v Azure nasadí.

$ svcat get instances
       NAME        NAMESPACE    CLASS       PLAN      STATUS
+-----------------------------+-----------+-----------------+-----------------+--------------+
 wp-wordpress-mysql-instance  default   azure-mysql-5-7  general-purpose  Provisioning

Pak už najede i Pod a náš Wordpress s databází jako služba v Azure je připraven.

$ kubectl get pods -w
NAME              READY   STATUS            RESTARTS  AGE
ubuntu             1/1    Running           0     3d
wp-wordpress-9c5d98bdf-2ds8g  0/1    CreateContainerConfigError  0     2m
wp-wordpress-9c5d98bdf-2ds8g  0/1    Running  0     8m
wp-wordpress-9c5d98bdf-2ds8g  1/1    Running  0     11m

Chcete pro vývojáře plně spravovanou databázi v Azure tak, že ji mohou získat přímo Kubernetes prostředky bez nutnosti odskakovat do Azure interface? Proč se trápit s něčím takovým v kontejnerech, když jsou krásné hotové PaaS služby, které díky Service Catalog a OSBA do Kubernetes jednoduše a elegantně naintegrujete. Vyzkoušejte si to.Jakou vybrat v Azure databázi pro vektory, důležitou součást řešení pro zahrnutí vlastních dat do ChatGPT? PostgreSQL
Nový Cold tier Azure Blob storage - kolik stojí premium, hot, cool, cold, archive Kubernetes
AKS má v preview spravované Istio - jak to souvisí s Open Service Mesh, proč to nebylo dřív, proč se ani tak netřeba plašit, ale proč je ambient mesh super? Kubernetes
Multi-tenant AKS - proč ano, proč ne a co udělat pro to, aby společné WC na chodbě tolik nevadilo Kubernetes
Azure, Kubernetes, FinOps a strategie účtování nákladů Kubernetes