Zónově redundantní disky v Azure

Máte dvě datová centra na opačných koncích Prahy, mezi nimi optiku a storage pole nastavené na synchronní replikaci. Nad tím běží nalevo vaše aplikace a pokud to celé vlevo začne hořet, pustíte to vpravo, protože synchronní replika storage vám tam dává nulové RPO. Poznáváte se v téhle klasické, dnes už trochu zastaralé, architektuře? V cloudové terminologii máte dvě zóny dostupnosti a mezi nimi synchronní repliku storage. Dá se takové řešení přenést do cloudu?

Řešení, když není zónově replikovaná bloková storage (Azure dříve, AWS dodnes)

Azure Disk LRS nebo AWS EBS nepodporují synchronní repliku přes zóny, takže mám následující alternativy:

 • Možná má můj cloudový poskytovatel souborovou storage, která zónovou replikaci podporuje - třeba Azure Files ZRS
  • Může být problém s výkonem pro některé aplikace - jasně, latence je spojená s replikací v zónách a to platí i případně pro zónový disk (na druhou stranu vrstva FS je implementována jako nějaká brána a ta sama o sobě také přidává nějakou latenci), ale vzdálený FS může trpět na metadata operace a pokud ho nakrmíte hromadou malých souborů může být výkon dost problém (ve srovnání s blokovým řešením a FS řízeném v compute).
  • Ne všechny aplikace budou v pohodě s omezeními konkrétního systému - mohou vyžadovat speciální file systém, speciální atributy a někdy dokonce naprosto trvají na raw zařízení.
 • Použiji software pro replikaci (například Azure Site Recovery) nebo správu snapshotů (disk LRS, ale snapshot může být ZRS a z něj lze vytvořit disk v jiné zóně):
  • Tohle vede na nenulové RPO, takže ztrátu nějakých dat. To je dost možná v pořádku při výpadku celého regionu (velmi nízká pravděpodobnost), ale pro kritickou aplikaci bych reakci na výpadek “jen” zóny dostupnosti očekával spíše nulové RPO.
  • Naskriptovat si pravidelné snapshoty a práci s nimi je značně nepohodlné a na druhou stranu specializovaný software (Azure Site Recovery, Zerto, Commvault, …) může přinášet náklady a komplexitu.
 • Vyrobím si sám z VM a disků v různých zónách s použitím Microsoft Storage Spaces Direct, ONTAP od NetAppu, CEPH apod.
  • To přináší vysokou složitost, náročnou správu, potenciální problémy a vyšší náklady (mám dost infrastruktury navíc)

Samozřejmě tady nepočítám čtvrtou cestu, kterou je naučit to řešení replikaci na úrovni software, třeba shared-nothing architekturu, protože zadání bylo převod původního řešení, ne jeho přepracování.

Použití ZRS disků v Azure

Azure podporuje zónově redundantní disky pro tiery Standard SSD a Premium SSD ve vybraných regionech (ale jak North Europe tak West Europe k nim patří). Proč myslíte, že nejsou k dispozici pro Ultra SSD? Je to logické - ty jsou optimalizované pro maximální výkon a nízkou latenci, což je při synchronní replice mezi zónami (kde může být vzdálenost i desítky kilometrů) protimluv. Jak se podepíše replikace přes datová centra ve výkonnosti disku? To si pojďme vyzkoušet.

Všechny potřebné soubory a skripty najdete na mém GitHubu.

Praktická zkouška

Nejprve si vytvořím infrastrukturu - virtuálku v zóně 1 s diagnostickým storage accountem (ať k tomu můžu seriákem a nepotřebuji řešit sítě), jeden ZRS a jeden LRS disk (oba Premium SSD 1TB) a připojím je k VM.

# Create Resource Group
az group create -n zrs -l westeurope

# Create diagnostics storage account (for serial consol access)
export storage=tomasstore$RANDOM
az storage account create -n $storage -g zrs

# Create VM in zone 1
az vm create -n z1 \
  -g zrs \
  --image UbuntuLTS \
  --size Standard_D4as_v4 \
  --boot-diagnostics-storage $storage \
  --zone 1 \
  --admin-username tomas \
  --admin-password Azure12345678 \
  --authentication-type password \
  --nsg "" \
  --public-ip-address "" \
  --ephemeral-os-disk 

# Create ZRS disk
az disk create -n zrsdata -g zrs --size-gb 1024 --sku Premium_ZRS 

# Create LRS disk in zone 1
az disk create -n lrsdata -g zrs --size-gb 1024 --sku Premium_LRS --zone 1

# Attach disks to VM
az vm disk attach --vm-name z1 -n zrsdata -g zrs 
az vm disk attach --vm-name z1 -n lrsdata -g zrs 

Skočím do mašiny a oba disky si připravím, namountuji a stáhnu si z mého GitHubu připravené konfigurační soubory pro fio (storage test nástroj).

az serial-console connect -n z1 -g zrs

# Prepare ZRS disk
sudo fdisk /dev/sdc <<EOF
n
p
1
1


w
EOF
sudo mkfs.ext4 /dev/sdc1
sudo mkdir /zrsdisk
sudo mount /dev/sdc1 /zrsdisk

# Prepare LRS disk
sudo fdisk /dev/sdd <<EOF
n
p
1
1


w
EOF
sudo mkfs.ext4 /dev/sdd1
sudo mkdir /lrsdisk
sudo mount /dev/sdd1 /lrsdisk

# Download fio configs
git clone https://github.com/tkubica12/cloud-storage-tests.git

# Install fio
sudo apt-get -y update
sudo apt-get install fio -y

Jaký je rozdíl v latenci a IOPS mezi LRS a ZRS?

cd ./cloud-storage-tests/zone-redundant-disks
sudo fio --runtime 30 zrssyncread.ini  # 4,3 ms
sudo fio --runtime 30 zrssyncwrite.ini # 3,2 ms
sudo fio --runtime 30 zrsasyncread.ini # 5140 IOPS
sudo fio --runtime 30 zrsasyncwrite.ini # 5180 IOPS
sudo fio --runtime 30 lrssyncread.ini  # 2,2 ms
sudo fio --runtime 30 lrssyncwrite.ini # 1,3 ms
sudo fio --runtime 30 lrsasyncread.ini # 5140 IOPS
sudo fio --runtime 30 lrsasyncwrite.ini # 5140 IOPS

Zajímavé. Všimněte si, že ZRS má dle očekávání horší latenci (replikace přes různé zóny), ale není to nic tragického. Nicméně pokud rozjedete asynchronní operace uvidíte, že z pohledu IOPSů v nich není rozdíl.

Disk jsem odpojil a přepojil ho do nové VM v zóně 2. Tady je postup a výsledky.

# Create VM in zone 2
az vm create -n z2 \
  -g zrs \
  --image UbuntuLTS \
  --size Standard_D4as_v4 \
  --boot-diagnostics-storage $storage \
  --zone 2 \
  --admin-username tomas \
  --admin-password Azure12345678 \
  --authentication-type password \
  --nsg "" \
  --public-ip-address "" \
  --ephemeral-os-disk 

# Try to attach ZRS and LRS disk
az vm disk detach --vm-name z1 -n zrsdata -g zrs 
az vm disk detach --vm-name z1 -n lrsdata -g zrs 
az vm disk attach --vm-name z2 -n zrsdata -g zrs # SUCCESS: ZRS disk can be attached in any zone
az vm disk attach --vm-name z2 -n lrsdata -g zrs # FAIL: LRS disk is bound to zone 1

# Connect to VM
az serial-console connect -n z2 -g zrs

# Prepare ZRS disk
sudo fdisk /dev/sdc <<EOF
n
p
1
1


w
EOF

sudo mkdir /zrsdisk  # Do not make FS (this is done already), just mount it
sudo mount /dev/sdc1 /zrsdisk

# Download fio configs
git clone https://github.com/tkubica12/cloud-storage-tests.git

# Install fio
sudo apt-get -y update
sudo apt-get install fio -y

# Run tests and compare with latency in zone 1
cd ./cloud-storage-tests/zone-redundant-disks
sudo fio --runtime 30 zrssyncread.ini  # 2,2 ms
sudo fio --runtime 30 zrssyncwrite.ini # 3,2 ms
sudo fio --runtime 30 zrsasyncread.ini # 5180 IOPS
sudo fio --runtime 30 zrsasyncwrite.ini # 5180 IOPS

Tentokrát jsou parametry latence ještě lepší, pro čtení dokonce odpovídají LRS. Obecně se dá očekávat, že v zápisu bude ZRS vždy pomalejší (plná konzistence znamená čekat na všechny zóny), ale při čtení rozdíl od LRS někdy vůbec nepoznáte.

Zkusím ještě zónu 3, který je v mém případě je zdá o něco dál, ale i tak jsem spokojen - latence jsou rozumné a v IOPSech jsem stále na tomtéž jako s LRS pro zápis i pro čtení (asynchronní operace - nečekám po každém bloku na ACK, ale zapisuji víc bloků najednou).

sudo fio --runtime 30 zrssyncread.ini  # 3,2 ms
sudo fio --runtime 30 zrssyncwrite.ini # 4,8 ms
sudo fio --runtime 30 zrsasyncread.ini # 5180 IOPS
sudo fio --runtime 30 zrsasyncwrite.ini # 5180 IOPS

Možná máte tedy aplikaci, která neumí běžet v nějakém clusteru s replikací na úrovni aplikace/databáze, potřebuje blokové disky a na cloud není ideálně připravena. S použitím ZRS disků ji mohu v Azure provozovat - běžím VM v zóně 1, disk je ZRS. S nulovým RPO jsem ho schopen použít pro VM v zóně 2, pokud by jednička hořela. Otázka samozřejmě je, za jak dlouho VM vyrobím (tedy jaké budu mít RTO) … a to lze výrazně snížit, pokud už tam bude a překlopí se sama. To bych ale potřeboval další vlastnost tradiční infrastruktury - sdílené disky a SCSI persistent reservation instrukce, které bude ovládat nějak clusterovací software (díky tomu druhá VM rychle pozná, že první nežije a začne používat její disk i pro zápis). Nebo místo clusteru by to mohl být jiný Kubernetes node v jiné zóně, který v případě výpadku rozběhne ten stejný Pod a připojí mu bleskově stejná data. A ví te co? Přesně tohle Azure umí taky - sdílené disky a to včetně SCSI PR (dost důležitá věc, která obvykle jinde chybí) a jejich kombinace se ZRS diskem je náramně zajímavá. Na to se vrhneme příště.Nová generace disků Premium SSD v2 v Azure - rychlejší, levnější, flexibilnější Storage
Sdílené disky v Azure s SCSI PR nabízí skutečné řešení pro starší shared-storage clustering Storage
Použití lokální storage v Azure Kubernetes Service Storage
Jak si vybrat souborové úložiště v Azure Storage
Kubernetes prakticky: stavové služby se vzdálenými soubory a CSI drivery pro Azure Storage