Azure Defender (3): Integrace bezpečnostních doporučení do vašich procesů a nástrojů

Minule jsme ponořili do bezpečnostního skóre, jak se dívat na doporučení a jak k tomu můžete přistupovat. Dnes si ukážeme, že Azure Portál není jediný způsob jak se výsledky analýzy zabývat. Jak automatizovaně reagovat, rozdávat úkoly, dělat si vlastní vizualizace nebo integrovat vaše nástroje?

Nativní automatizace s Logic App

Velmi mocným řešením pro integraci do vašich systémů a procesů jsou určitě nativní Logic App - cloud-native serverless orchestrační (iPaaS) platforma v Azure. Tu je možné spouštět ručně v rámci procházení doporučení nebo ji vyvolávat automaticky při nalezení nového doporučení.

Na ukázku jsem si připravil jednoduchou Logic App.

Jejím smyslem je podívat se na doporučení a vytáhnout si zdroj v Azure, kterého se týká a následně z jeho ID vyparsovat číslo subskripce a název resource group. S těmito informacemi využiji zabudovanou komponentu pro načtení informací o resource group, abych zjistil jaké tagy na ní jsou.

Ve svém prostředí používám tag Owner, který obsahuje email člověka odpovědného za daný zdroj. Na tuto adresu budu chtít odeslat email s tímto doporučením a prosbou o nápravu.

Výsledek vypadá nějak takhle:

Já jsem vyvolal Logic App jako připravenou akci ručně.

V Logic App můžete využít obrovské množství konektorů do nejrůznějších nástrojů. Jste tak schopni jako komunikační platformu použít i Teams nebo Slack, založit incident k řešení v Service Now či Jira, zapsat něco do databáze či souboru - na výběr jsou stovky hotových konektorů a pokud by vám nějaký chyběl, není problém přidat si vlastní. A pokud jsou vaše komponenty uvnitř firemní sítě, díky Integration Services Environment či nové schopnost běžet Logic App v engine Azure Functions Premium můžete tyto spouštět integrované do VNETu a volat nějaké onpremises API.

Logic App také může odstartovat automaticky hned jak se doporučení vytvoří (o reakci na hrozby nalezené aktivní obranou si povíme jindy).

Doporučení jako datový zdroj

Doporučení si můžete stáhnout jako CSV soubor pro další zpracování.

Výsledky scanování, doporučení a regulatorní reporty jsou jako datový zdroj dostupné v Azure Resource Explorer a můžete se na ně ptát mocným Kusto jazykem (KQL).

K dispozici jsou i detailní výsledky vulnerability assessmentů.

Streaming doporučení jako událostí do jiných nástrojů

Události (threat detection - k těm se dostaneme později), doporučení a skóre lze kontinuálně exportovat jako proud dat a to buď do nějakého Log Analytics Workspace nebo do Event Hub. První může posloužit k tomu, že se na jedno centrální místo dostanou všechny hlášky ze všech prostředí a subskripcí pro nějakou 3rd party vizualizaci (k tomu se dostaneme). Event Hub je pak ideální pro integrace SIEM řešení třetích stran s tím, že řada výrobců včetně Splunk, QRadar, Rapid7 nebo ArcSight má tyto integrace hotové a snadno se tak Azure Defender napojí na SIEM ať už Azure Sentinel nebo nástroj třetí strany.

Já jsem například nechal data přeposílat do Log Analytics workspace a všechny alerty tak vidím na jednom místě co do datové základny (GUI Azure Security Center zvládne totéž a poskládá obraz ze všech workspace, pokud ale s daty chci pracovat v nějakém externím systému, je určitě jednoduší je dostat do jedné tabulky).

Azure Workbooky

Produktový tým ve spolupráci s komunitou připravil několik hezkých příkladů dalších vizualizací ve formě workbooků.

Workbooky najdete na GitHubu

Tady například vizualizace určená pro podporu soutěžení mezi týmy.

Níže je také jiný pohled na Qualys data.

Vizualizace v Power BI

Azure pro vás připravil také velmi dobré dashboardy v PowerBI, které ukazují nejen aktuální stav, ale také vývoj vašeho skóre v čase.

Jak je nainstalovat, napojit a upravit najdete v návodu na GitHubu

Vizualizace v Grafana

Protože všechna potřebná data jsou streamovatelná do Log Analytics workspace, můžeme využít oficiálního Grafana konektoru do Azure Monitor, který je k dispozici jako core balíček. Umožňuje napojit se na datové zdroje jako jsou Azure Metrics, Log Analytics nebo Application Insights a vizualizovat tak můžete provozní data i údaje ze Security Center.

S daty si už pohrajte dle vašich potřeb.

Přístup přes API

Security Center nabízí bohaté a přehledné API, takže nebude problém se programovatelně napojit naprosto z čehokoli.

https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/securitycenter/

Přímo z portálu si můžete všechna API vyzkoušet.

Pokud je alfa a omega vašeho života Azure portál, v Security Center najdete všechno potřebné co do sledování stavu vaší bezpečnosti. Pokud ale potřebujete řešení integrovat do dalších nástrojů a procesů není to díky otevřenosti řešení žádný problém. Nativní integrační platforma Logic App je připravena na vaše workflow s hotovou podporou pro stovky řešení třetích stran. Vlastní vizualizace, Grafana, export dat různými způsoby, Power BI i API pak nabídnou řešení v zásadě jakékoli integrační nebo vizualizační potřeby. Doporučení máme a začlenit je do firmy umíme. Příště si projdeme Azure Policy, která je pod kapotou toho všeho, a necháme ji nám pomoci s preventivní ochranou prostředí a využijeme ji i pro vlastní pravidla do CSPM.Cloud-native Palo Alto firewall jako služba pro Azure Virtual WAN Security
Federované workload identity v AKS - preview bezpečného řešení pro autentizaci služeb bez hesel Security
Azure Firewall Basic - levnější bráška pro malá prostředí nebo distribuované IT Security
Nativní Azure Monitor a Microsoft Sentinel nově umí levnější logy a zabudovanou levnější archivaci - praxe (část 2) Security
Federace tokenů GitHub Actions s Azure Active Directory pro přístup z vaší CI/CD do Azure bez hesel Security