Proč a jak používat connection pooling v Azure Functions

Serverless. Píšu kód a nic jiného neřeším. Nezajímá mě, jak cloud zajistí infrastrukturu pro běh aplikace ani jak to uvnitř funguje. Nebo ano? Podívejme se proč o tom přecijen trochu přemýšlet.

Serverless, stateless a moje funkce

Co když neuklízíme

Zdá se, že u funkcí se prostě spouští kód a netřeba tedy myslet na to, jak je to pod tím implementované. To je z velké části pravda, ale občas se některé detaily docela hodí. Představa, že pro každé spuštění vznikne separátní infrastruktura a je tím pádem jedno co a kde se definuje, není správná. Pojďme si to demonstrovat pár příklady a najít optimální závěr.

Mějme následující scénář - jednoduchou funkci na HTTP trigger, která se připojí do Redisu a zapíše do něj. Redis v době psaní článku není připraven jao Output (kde se o správu připojení stará platforma za nás), takže se musíme napojit klasicky z kódu. První (a dost špatný) nápad by mohl vypadat nějak takhle:

using System.Net;
using StackExchange.Redis;

public static async Task<HttpResponseMessage> Run(HttpRequestMessage req, TraceWriter log)
{
  var redisConnectionString = System.Configuration.ConfigurationManager
         .ConnectionStrings["MyRedisConn"].ConnectionString;
  ConnectionMultiplexer connection = ConnectionMultiplexer.Connect(redisConnectionString);
  IDatabase cache = connection.GetDatabase();
  cache.StringSet("klic", "hodnota");
  return req.CreateResponse(HttpStatusCode.OK);
}

Co se bude dít? Při každém zavolání funkce vznikne nové spojení do Redisu a to se navíc řádně neuklidí. Prvním výsledkem je, že při pár požadavcích už objevíte, že vám Azure Redis v sizingu C0 okamžitě vybouchne. Tak ho naboostujeme na C3 a prozkoumáme kde se to zadrhne dál. Pro simulaci zátěže použiji Load Test ve Visual Studio Team Services a generovat budeme zátěž 10 simultálních uživatelů, co do toho naplno buší.

Po spuštění vidím, jak Redis ukazuje počet connections někam ke 2k, ale v tomto tieru už to ustojí. Přesto víc jak dvě třetiny requestů padají na podlahu:

Co se děje? Odpověď najdeme v GUI Azure Functions:

Funkce mají limity na jednoho hostitele (a myslím, že jsou stejné pro App Service node v rámci servisního plánu) a jedním z nich je 300 spojení ven (tzn. ne http odpovědí na request, ale spojení iniciovaných vaším kódem někam do pryč). Toho náš hodně špatný kód hravě dosáhl :)

Co když uklízíme

Následující kód je samozřejmě podstatně mravnější a protože Redis SDK implementuje IDisposable, uzavřeme všechno do "using" a je to čisté.

using System.Net;
using StackExchange.Redis;

public static async Task<HttpResponseMessage> Run(HttpRequestMessage req, TraceWriter log)
{
  var redisConnectionString = System.Configuration.ConfigurationManager
         .ConnectionStrings["MyRedisConn"].ConnectionString;

  using (ConnectionMultiplexer connection = ConnectionMultiplexer.Connect(redisConnectionString)) {
    IDatabase cache = connection.GetDatabase();
    cache.StringSet("klic", "hodnota");
  }
  return req.CreateResponse(HttpStatusCode.OK);
}

A skutečně. Nepadá nám nic na zem, Redis je o poznání spokojenější a naše funkce funguje.

Pojďme zkusit zátěž desetinásobně zvednout.

Kromě úvodního okamžiku kdy se nám Functions musela trochu nahřát se dostáváme na relativně stabilní odpovědi kolem 190 ms a máme tu i jedno drobné zaváhání. Funguje, ale je cítit propad.

Opakovaná volání a paralelní vlákna

Vytvářet novou infrastrukturu a runtime pro každé spuštění funkce by bylo velmi neefektivní a znamenalo trvale velkou latenci. Azure Functions tedy na pozadí pracují se zdroji podle nějakých algorytmů tak, aby to bylo co nejefektivnější. Azure tedy vytvoří hostitele (nebo několik) a vaše funkce běží v App Service sandboxu (https://github.com/projectkudu/kudu/wiki/Azure-Web-App-sandbox) stejně jako webappky v běžné App Service nebo v kontejneru u Linux verze. Pokud by Azure tohle prostředí hned po provedení funkce zahodil a v dalších pár milisekundách musel vytvářet znova, nebylo by to ideální. Přestože platíte skutečně pouze za spuštění a dobu běhu vaší funkce, Azure se může rozhodnout nechat si prostředí i nadále připravené. Navíc pokud není vaše funkce nějak extrémně náročná třeba na spotřebu CPU, byla by škoda v prostředí běžet jen jedno vlákno. Azure proto bude ochoten spouštět na stejném zdroji i více vláken (například simultálně připojení uživatelé). Teprve když už přiřazené zdroje vůbec nestačí pustí se Azure na pozadí do přiřazení dalších zdrojů (ten mechanismus si ozkoušíme příště).

Co to tedy znamená? Pokud půjdou dotazy sekvenčně zasebou a stihnou se odbavovat jedním vláknem, zůstává váš program v paměti jednoho nodu. Pokud budou požadavky konkurenční, ale stále v možnostech jednoho zdroje (např. CPU), pojedou jako více vláken v jednom procesu. Ve všech těchto případech bude tedy statická proměnná dostupná pro všechna spuštění. A to umožňuje connection pooling. Ostatně pro ty typy integrací, které jsou v Azure Functions nativně podporované jako Output (o držení spojení se vám stará platforma sama) to řešit nemusíte, týká se to toho, co jako Output není - zatím třeba Redis nebo HttpClient pro komunikaci na nějaké API apod.

Svou connection tedy posuneme před funkci jako static a pro jistotu můžeme použít thread-safe implementaci:

using System.Net;
using StackExchange.Redis;

private static Lazy<ConnectionMultiplexer> lazyConnection = new Lazy<ConnectionMultiplexer>(() =>
{
  var redisConnectionString = System.Configuration.ConfigurationManager
         .ConnectionStrings["MyRedisConn"].ConnectionString;
  return ConnectionMultiplexer.Connect(redisConnectionString);
});

public static ConnectionMultiplexer Connection
{
  get
  {
    return lazyConnection.Value;
  }
}

public static async Task<HttpResponseMessage> Run(HttpRequestMessage req, TraceWriter log)
{
  IDatabase cache = Connection.GetDatabase();
  cache.StringSet("klic", "hodnota");
  return req.CreateResponse(HttpStatusCode.OK);
}

Jdeme do VSTS a zopakujeme test s deseti současnými přístupy:

Zaznamenáváme o 50% lepší průměrnou latenci a když odečteme zahřívání na začátku drží se latence kolem 13 ms. Rozdíl je rozhodně vidět.

A co load test se 100 uživateli? Rozdíly budou ještě dramatičtější.

Jinak řečeno navýšení zátěže na 100 nemělo vliv na uživatelskou zkušenost! Tato implementace umožnila efektivně přistupovat do Redis, neztrácet čas neustálým vytvářením spojení a to kromě úspory na straně Redisu vede i k efektivnějšímu škálování v rámci Azure Functions.

 

Přestože může serverless vypadat jako černá skříňka (a lze to tak i brát), není to magie, ale dobře odladěný systém, o který se akorát nemusíte starat. Jenže základní představa o jeho fungování vám umožní psát efektivnější kód. Někdy příště se zaměříme trochu víc na fungování škálování samotných Function.Nový runtime pro Logic App integrační platformu vám umožní ji běžet i v on-premises Serverless
Kubernetes praticky: DAPR a telemetrie, logy i distribuovaný tracing Serverless
Kubernetes praticky: DAPR napojení na řešení ukládání tajností v Kubernetes, Azure, AWS i Google i Hashicorp Serverless
Kubernetes praticky: DAPR jako přenositelná aplikační platforma pro cloud-native aplikace - bindings Serverless
Kubernetes praticky: DAPR jako přenositelná aplikační platforma pro cloud-native aplikace - state store a pub/sub Serverless