Kubernetes praticky: DAPR a telemetrie, logy i distribuovaný tracing

DAPR vám může zajistit přímou i nepřímou komunikaci mezi komponentami aplikace (service invoke a pub/sub), triggery (input binding) na události mimo DAPR (např. IoT zprávy v Kafka či EventHub) i konektory (output binding) na systémy mimo DAPR (např. soubory v Blob či S3 nebo události v Kafka a tak podobně). To taky znamená, že by v něm mohlo být docela dost užitečných informací a to včetně schopnosti distribuovaného trasování, že? Jasně. Pojďme si to vyzkoušet.

Distribuovaný tracing

Začneme tím nejzajímavějším - distribuovaným trasováním. Tady DAPR podporuje především standardní protokol OpenTelemetry, na který můžete napojit různé systémy pro ukládání a analýzu těchto dat. Jedním z nich je Azure Application Insights v Azure Monitor, další komerční řešení zahrnují Datadog nebo Dynatrace, v open source světě je to Jaeger a další. Kromě OpenTelemetry podporuje DAPR ještě formát pro Zipkin, který zdá se podporu OpenTelemetry napřímo zatím nemá.

Jak to funguje? Nejdřív potřebujeme v clusteru sbírat OpenTelemetry a posílat do Application Insights. Dle dokumentace jsem použil projekt local-forwarder, který ale už dále rozvíjen nebude. Budoucnost je OpenTelemetry collector, což je univerzální způsob s podporou různých backendů včetně Azure. Ten ale zatím co se týče Azure podpory je v alpha fázi, tak jsem zatím zůstal u local-forwarder, který je dobře dokumentovaný. Nahodil jsem a dal mu klíče do App Insights - to je všechno.

Následně v Kubernetes vytvořím DAPR CRD s konfigurací exporteru s tím, že URL směřuje na můj local-forwarder v clusteru.

apiVersion: dapr.io/v1alpha1
kind: Component
metadata:
 name: native
spec:
 type: exporters.native
 metadata:
 - name: enabled
  value: "true"
 - name: agentEndpoint
  value: "localforwarder-default.default.svc.cluster.local:50002"

Výborně - teď globálně zapnu exportování.

apiVersion: dapr.io/v1alpha1
kind: Configuration
metadata:
 name: tracing
spec:
 tracing:
  enabled: true
  expandParams: true
  includeBody: true

Zbývá na jednotlivých podech zapnout trasování použitím anotace dapr.io/config:

   annotations:
    dapr.io/enabled: "true"
    dapr.io/id: "nodea"
    dapr.io/log-as-json: "true"
    dapr.io/config: "tracing"
    prometheus.io/scrape: "true"
    prometheus.io/port: "9090"
    prometheus.io/path: "/"

Výborně. Teď už jen spustit aplikaci, udělat pár operací a obrázek v App Insights je na světě.

Podívejme se na některé detaily trochu blíž.

V datech můžu vyhledávat.

Takhle třeba najdu detail jedné z operací, konkrétně zpráva mezi nodea a subscribeorders.

Jako vždy můžu použít připravené workbooky a také si vytvořit vlastní.

Logy

Co se týče logů, mohl bych použít Fluentd a cestu do Elastic Search + Kibana. Pro mě nejjednodušší určitě bude zapnutí logování do Azure Monitoru. To funguje samo o sobě, ale pro účely práce v Azure Monitor bude výborné zapnout logování ve formátu JSON, což se bude snadno parsovat. Stačí nastavit globálně při Helm instalaci (-set global.logAsJson=true) a následně přidat anotaci log-as-json u každé aplikace.

   annotations:
    dapr.io/enabled: "true"
    dapr.io/id: "nodea"
    dapr.io/log-as-json: "true"
    dapr.io/config: "tracing"
    prometheus.io/scrape: "true"
    prometheus.io/port: "9090"
    prometheus.io/path: "/"

V Kusto můžu rovnou v prvním příkazu provést parsing a mám rovnou každé políčko jako samostatný sloupec a hned se s tím výborně dělá. Snadno si pak připravím workbooky, alarmy a další vymoženosti Azure Monitoru.

Telemetrie

A co nějaká základní telemetrie typu kolik mi to žeše, jak dlouho trvají requesty apod.? DAPR umí vystrkovat telemetrii ve formě API pro Prometheus. Stačí anotací uporoznit kolektor na sběr.

   annotations:
    dapr.io/enabled: "true"
    dapr.io/id: "nodea"
    dapr.io/log-as-json: "true"
    dapr.io/config: "tracing"
    prometheus.io/scrape: "true"
    prometheus.io/port: "9090"
    prometheus.io/path: "/"

Pro jednoduché vyzkoušení můžeme začít chytat do Promethea v clusteru, pro dlouhodobou práci s telemtrií jsem si ale nastavil Azure Monitor, aby logy sbíral on. Všechny tam jak vidno jsou.

Pro případ Prometheus + vizualizace v Grafaně jsou připravené i hezké hotové dashboardy.

Tady je základní pohled na sidecary.

Můžeme si prohlédnout http latenci.

Počty nahraných komponent.

Bezpečnostní operace - zejména mTLS mezi všemi instancemi DAPR.

Druhý dashboard se zaměřuje na systémové informace, tedy DAPR operátor, injector apod.

DAPR tedy nejen že zajistí mým aplikacím přenositelnost a jednoduchost, ale pro provoz také přináší další vhled. Vyzkoušejte si.Azure Arc pro datové služby aneb cloudová databáze ve vašem vlastním Kubernetes Kubernetes
Nový runtime pro Logic App integrační platformu vám umožní ji běžet i v on-premises Serverless
Kubernetes prakticky: stavové služby se vzdálenými soubory a CSI drivery pro Azure Kubernetes Kontejnery
Kubernetes prakticky: stavové služby s disky a CSI driverem pro Azure Kubernetes Kontejnery
Kubernetes prakticky: přímé a bezpečné ovládání z Azure portálu v reálném čase Kubernetes Kontejnery