Jak pracovat se StorSimple, storage, která je jednou nohou u vás, jednou v cloudu

O StorSimple už jsem na tomto blogu psal. Jde o fyzickou nebo virtuální appliance, která nabízí funkce a rychlost lokální storage, ale přitom využívá cloud a je tak skutečně hybridní. Dnes si ukážeme jeho blokovou tvář, vyzkoušíme backup a disaster recovery.

Připomeňme si co je StorSimple

Jednak cloud funguje jako vzdálený tier, takže nejčastěji používaná data jsou dostupná lokálně, ale třeba 10x víc dat může být bezpečně uloženo v cloudu a vaše aplikace nebo uživatelé o tom ani nemusí vědět. Současně jsou všechna data v cloudu zálohována a můžete dělat snapshoty volumů či sharů stejně jako kompletní disaster recovery celého StorSimple. Při komunikaci s cloudem se vše deduplikuje, komprimuje a šifruje.

Ukažme si blokové nasazení

Při úvodním provisioningu StorSimple stačí zvolit režim iSCSI.

To je pak reflektováno v Azure portálu, kde centrálně svoje appliance spravujeme.

Pojďme si náš StorSimple nakonfigurovat.

Vybereme si storage account (místo, kde chceme mít cloud vrstvu a backup) a případně zapneme šifrování.

Připojím se na můj server, abych zjistil jeho jméno iSCSI iniciátora.

Vytvoříme si nový Volume z Azure portálu.

Vyplníme základní parametry a zadáme servery, které ho mohou využívat.

Na serveru si disk najdeme. Nejprve přidáme IP adresu StorSimple jako discovery portál.

Připojíme si disk.

Nastartujte správce disků - uvidíme tam nový disk. Pak stačí jen inicializovat a zprovoznit souborový systém.

V Linux můžete samozřejmě iSCSI disky použít taky. Nejdříve si zjistíme iSCSI jméno, abychom ho mohli v Azure portálu povolit pro přístup.

sudo cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
## DO NOT EDIT OR REMOVE THIS FILE!
…
InitiatorName=iqn.1993-08.org.debian:01:e73a831b868

Pak stačí disk objevit, zalogovat se a najít v systému.

sudo iscsiadm -m discovery -t st -p 10.0.0.7
10.0.0.7:3260,1 iqn.1991-05.com.microsoft:win-ov8hneqgh58-mujdisk-target

sudo iscsiadm -m node --login
Logging in to [iface: default, target: iqn.1991-05.com.microsoft:win-ov8hneqgh58-mujdisk-target, portal: 10.0.0.7,3260] (multiple)
Login to [iface: default, target: iqn.1991-05.com.microsoft:win-ov8hneqgh58-mujdisk-target, portal: 10.0.0.7,3260] successful.

dmesg | grep sd
[  464.695559] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[  464.707937] sd 6:0:0:0: [sdc] 1048576000 512-byte logical blocks: (537 GB/500 GiB)
…
[  464.797207] sd 6:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk

V tento okamžik už použijete obvyklé postupy, tedy fdisk pro vytvoření partition, mkfs pro založení souborového systému a mount pro připojení.

Backup v cloudu

O výhodách zálohování v cloudu už jsem psal několikrát - máte data geograficky dostatečně daleko (tedy záplavy ve vaší lokalitě nezničí současně i zálohy), jsou uložena velmi spolehlivě a bezpečně v moderním datovém centru (případně i ve dvou regionech současně) s tím, že máte kontrolu v kde se budou vyskytovat, máte libovolnou kapacitu a platíte jen za to, co opravdu využíváte. Podívejme se, jak zálohuje StorSimple. Vyzkoušíme si to v nastavení pro share, ale podobně to jde se snapshoty volumů v blokovém případě.

Můžeme si nastavit pro nás ideální čas pro denní zálohy a prohlédnout si retention politiku.

Zálohu také můžeme samozřejmě vynutit manuálně v okamžiku aktuální potřeby.

Podívejme se na naše dosavadní zálohy.

Teď budu uživatel, který si smaže své soubory a pak prosí o pomoc. Smažu si všechny (možná už teď narazíte na záhadný adresář ".backup", který smazat nepůjde…vydržte, hned se k tomu dostaneme).

Vyzkoušejme první možnost - naklonujeme tento share z nějaké z našich záloh, tedy vrátíme se v čase do dne, kdy to bylo ještě v pořádku. To uděláme z pozice administrátora. Najděte si zálohu, která vám vyhovuje a vytvoříme její klon.

Vybereme název pro obnovený share.

Uživatel najde nový share a my jsme za hrdiny.

Uživatel má ale také možnost obnovit si přímo sám třeba jen jeden specifický soubor. Tím se dostáváme k záhadnému adresáři .backup. Uvnitř jsou adresáře začínající buď nějakým UUID (pro scheduled zálohy) nebo slovem Ad-Hoc (pro manuálně vyvolané) následované časovým razítkem. Uvnitř uživatel může najít co potřebuje a jednoduše si to přesune kam chce - zpátky do sharu nebo třeba jen na plochu.

Disaster recovery

Backup umožňuje vracet se v čase, obnovit data, ale co když přijdeme o celý StorSimple? V takovém případě můžete jeho kompletní nastavení obnovit z cloudu na jiný StorSimple, který lze umístit kamkoli na světě. Představme si tedy, že můj StorSimple skončil pod vodou.

Naštěstí jsem byl schopen rychle zprovoznit jiný v naší kancelářské budově a rád bych teď na něj překlopil obsah z toho havarovaného.

Nejprve musím storage, která plave ve vodě, deaktivovat.

Teď mohu provést Fail over.

Vyberu cílový StorSimple a celý proces může začít.

Průběh operace můžeme sledovat v záložce Jobs.

Po nějaké době bude disaster recovery dokončeno.

Uživatelé se teď k tomuto StorSimple znovu dostanou. Pokud jste museli appliance dát jinou IP adresu, bude pravděpodobně nutné ještě změnit DNS záznam (což je pro uživatele a servery transparentní).

Pinning

StorSimple si bude sám vyhodnocovat, jaká data jsou často používána a ty držet v lokálním tieru vs. přesouvat do cloudu. Máte ale také možnost některé shary nebo disky zakotvit a učinit je pouze lokální.

Tím máte jistotu lokálního výkonu a stále využíváte další hodnoty StorSimple, tedy backup do cloudu, centrální správu a disaster recovery možnosti.

 

Na co je StorSimple ideální volba a na co se nehodí? Pod Oracle nebo SAP ne, ale pro méně náročné aplikace nebo jako storage pro hypervisor v nastavení lokálního pinningu ano. Je perfektní pro sdílení souborů aplikacemi i uživateli, ideální pro distribuované nasazení (pobočky) nebo jako elegantní target pro zálohovací software. Příště si tyto scénáře rozpracujeme podrobněji.Nová generace disků Premium SSD v2 v Azure - rychlejší, levnější, flexibilnější Storage
Sdílené disky v Azure s SCSI PR nabízí skutečné řešení pro starší shared-storage clustering Storage
Zónově redundantní disky v Azure Storage
Použití lokální storage v Azure Kubernetes Service Storage
Jak si vybrat souborové úložiště v Azure Storage