Vyhledávání vašich zdrojů s Azure Resource Graph

Cloud umožňuje mít ve vašich zdrojích opravdu pořádek. Díky hierarchickým strukturám i horizontálnímu tagování libovolnými metadaty se sám o sobě může stát takovou jednoduchou CMDB. Co když máte hned několik subscription a potřebujete nějaké pokročilé vyhledávání přes celý váš cloud? Podívejme se na Azure Resource Graph.

Přímo v portálu je vylepšená záložka All resources, která umí poměrně elegantně filtrovat. Někdy ale potřebujete ještě zajímavější dotazy a možná dokonce nějakým programovatelným způsobem - Azure CLI, PowerShell nebo API volání. Azure nabízí dotazovací jazyk Kusto, který můžete znát z produktů jako je Azure Monitor Log Analytics, Application Insights nebo nově i jako samostatné databázové řešení Azure Data Explorer. Stejný engine je k dispozici pro vyhledávání v databázi vašich nasazených zdrojů v Azure.

Na webu je několik příkladů a nad nimi jsem si zkusil postavit něco dalšího. Tak například pokud potřebujete vyexportovat všechny zdroje co máte nasazené do tabulky, json nebo yaml, můžete zavolat tohle:

az graph query -q "" -o json > file

Je možné, že v době kdy článek čtete, není ještě příkaz graph nativní součástí Azure CLI. Můžete si ho ale nainstalovat jako extension:

az extension add -n resource-graph

Syntaxe dotazovacího jazyka dovoluje například filtraci, řazení nebo sumarizaci. Toho využiji třeba pro dotaz jaké typy strojů a v jakých počtech mám v Azure nasazené přes všechny subscription, kam mám přístup.

az graph query -o table -q \
  "where type =~ 'Microsoft.Compute/virtualMachines' 
  | summarize pocet=count() by velikost=tostring(properties.hardwareProfile.vmSize)
  | order by pocet"

Pocet  Velikost
------- ----------------
31    Standard_DS1_v2
10    Standard_A1
9    Standard_A2
7    Standard_DS2_v2
7    Standard_B2s
...

Dále mne zajímalo, jaké standardní image mám nasazené, v jaké verzi a jakých počtech.

az graph query -o table -q \
  "where type =~ 'Microsoft.Compute/virtualMachines' 
  | summarize pocet=count() by sku=tostring(properties.storageProfile.imageReference.sku), 
    offer=tostring(properties.storageProfile.imageReference.offer)
  | order by pocet"

Offer             Pocet  Sku
---------------------------- ------- -------------------------------------
WindowsServer         31    2016-Datacenter
UbuntuServer         19    16.04-LTS
UbuntuServer         9    14.04.5-LTS
WindowsServer         9    2012-R2-Datacenter
SQL2017-WS2016        3    Enterprise
UbuntuServer         3    18.04-LTS
ubuntuserver         2    16.04-LTS
RHEL             2    6.8
RHEL             2    7.3
...

A co si třeba spočítat celkovou velikost všech managed disků za jednotlivé subskripce?

az graph query -o table -q \
  "where type =~ 'Microsoft.Compute/disks'
  | summarize celkem=sum(toint(properties.diskSizeGB)) by subscriptionId
  " 

Celkem  SubscriptionId
-------- ------------------------------------
787    cenzura-1234-1234-1234-000000000001
2736   cenzura-1234-1234-1234-000000000002
15768   cenzura-1234-1234-1234-000000000003</pre>
<p>Nebo vypsat všechny managed disky, které nejsou připojeny k běžícímu nebo vypnutému stroji? Použiji funkci project, kterou si vyberu jen jeden sloupeček.</p>
<pre class="EnlighterJSRAW" data-enlighter-language="null">az graph query -o table -q \
  "where type =~ 'Microsoft.Compute/disks' and managedBy =~ ''
  | project name
  "

Další užitečné příklady jsou tady: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/governance/resource-graph/samples/starter

Azure Resource Graph je zajímavý vyhledávací jazyk, kterým můžete procházet svoje zdroje v Azure. Hledat je podle tagů, vlastností, počítat, agregovat. To se může někdy docela hodit.GitHub Codespaces - vývojářské prostředí od stroje po knihovny a kompilátor, které naběhne za 15 vteřin Compute
Microsoft Dev Box - virtuální pecko pro vývojáře a kdy použít vs. GitHub Codespaces, Windows365 nebo Azure Virtual Desktop Compute
ARM64 v Azure a jak používat s Kubernetes, Terraform a GitHub Actions a multi-arch image Compute
On-demand capacity reservation vs. reserved instances v Azure - kdy co a proč nejčastěji oboje Compute
Confidential Computing - zabezpečení dat při jejich používání, kdy ani root systému nemá šanci je rozlousknout Compute