Kubernetes prakticky: jak na více než jeden proces

Jste zvyklí spouštět u své aplikace více, než jeden proces, třeba pro vzdálený přístup, debugovací proces či pattern typu adaptér nebo ambasador? Jak na to v Kubernetes? Mám mít víc procesů v kontejneru a pokud ano, jak to udělat? Nebo mám mít každý proces ve svém, ale dát je do jednoho Podu? Nebo použít víc Podů a umístit je na stejný server? Podívejme se na možnosti.

Používání víc nezávislých procesů v jednom kontejneru bych doporučoval omezit nebo vyloučit. Samozřejmě je v pořádku, když si proces aplikace vytváří vlákna, mluvím spíše o přidání druhého procesu bokem - třeba SSH nebo tak něco.

Pro adaptér a ambasador paterny stejně tak jako pomocné nástroje doporučuji koncept side-car, tedy umístit to do samostatného kontejneru, ale ten dát do stejného Podu. Může jít o zálohovadlo databáze, stahovač dat třeba z Gitu, odesílač logů či monitoring. V těchto případech jsou ale kontejnery uvázané k sobě a spolu škálují. Tak například pokud potřebujete globální distribuovanou (vzájemně synchronizovanou) cache co nejblíž aplikaci, můžete použít Redis slave v každém Podu (a jeden master jinde). Appka pak zapisuje do masteru, ale číst může lokálně - tedy extrémně rychle. Perfektní. Ale svázali jste škálování obou komponent. Když budete potřebovat aplikační komponentu spustit 50x, protože vám jede marketingová kampaň a o službu je zájem, budete mít i Redis s 50 slave a replikační režije vás zabije.

Další strategií tedy může být používat oddělené Pody, ale pohrát si s schedulerem tak, aby každý aplikační Pod měl k dispozici cache Pod na stejném nodu.

No a samozřejmě je tu ta základní varianta to neřešit a dvě mikroslužby prostě nasadit s Deployment a Service a nechat Kubernetes, ať si je dá kam chce - on si cestu samozřejmě najde, jen to možná bude se síťovým hopem, ale to přeci mezi dvěma API nevadí.

Víc procesů v jednom kontejneru naivně

Kontejner, podobně jako operační systém, začíná spuštěním procesu. Jakmile tento skončí, končí i kontejner a Kubernetes ho v závislosti na nastavení restartuje, restartuje jen když proces vrátí nenulový kód a nebo nerestartuje a nechá ho vypnutý. Typicky budeme chtít spustit právě jeden proces s naší aplikací a ta pokud chce, ať si klidně dělá vlákna. Na rozdíl od běžné VM se tady moc neočekávají současně běžící nezávislé procesy (například pro monitoring, logování, podpůrné práce, další služby) - pokud takové požadavky máte, měl by to být spíš další kontejner (o tom brzy).

Nicméně občas se něco takového může hodit, zejména ve vývoji. Třeba kromě aplikace můžete chtít v kontejneru mít i SSH, aby se do něj dalo připojit po síti bez kubectl exec (ale ne že tam budete něco měnit v produkci! ... kontejner má být immutable). Možná tam potřebujete nějaký debug proces. Jak na to?

První (naivní) pokus by mohl být takový, že spustíte bash skript a v něm nastartujete první proces na pozadí a pak nějaký proces na popředí. Tím vám poběží oba dva. Vypadat to bude třeba takhle:

kind: Pod
apiVersion: v1
metadata:
 name: multiprocessbash
spec:
 containers:
  - name: ubuntu
   image: ubuntu
   command: ["/bin/bash"]
   args: ["-c", "tail -f /dev/null & sleep infinity"]

Pro jednoduchou demonstraci mám dva procesy, které mají běžet. tail a sleep. To se taky povedlo.

kubectl apply -f multiProcessBash.yaml

kubectl exec -it multiprocessbash -- bash

root@multiprocessbash:/# ps aux
USER    PID %CPU %MEM  VSZ  RSS TTY   STAT START  TIME COMMAND
root     1 0.0 0.0 18376 2932 ?    Ss  13:02  0:00 /bin/bash -c tail -f /dev/null & sleep infinity
root     5 0.0 0.0  4568  844 ?    S  13:02  0:00 tail -f /dev/null
root     6 0.0 0.0  4532  784 ?    S  13:02  0:00 sleep infinity
root     7 0.0 0.0 18508 3340 ?    Ss  13:26  0:00 bash
root     18 0.0 0.0 34400 2756 ?    R+  13:26  0:00 ps aux

No jo. Ale co když nám teď tail proces spadne?

root@multiprocessbash:/# kill 5
root@multiprocessbash:/# ps aux
USER    PID %CPU %MEM  VSZ  RSS TTY   STAT START  TIME COMMAND
root     1 0.0 0.0 18376 2932 ?    Ss  13:02  0:00 /bin/bash -c tail -f /dev/null & sleep infinity
root     6 0.0 0.0  4532  784 ?    S  13:02  0:00 sleep infinity
root     7 0.0 0.0 18508 3340 ?    Ss  13:26  0:00 bash
root     19 0.0 0.0 34400 2840 ?    R+  13:27  0:00 ps aux

Proces je pryč a nikdo o tom neví. Kubernetes na to nijak nezareagoval a nám nefunguje co má. Je to tím, že tail jsme vytvořili z bash (PID 1) a hodili na pozadí, takže ukončení tail (PID 5) nemá na bash vliv. Kontejner začíná vytvořením PID 1 a s jeho zánikem také končí a v tento moment k tomu nemá důvod. Samozřejmě pokud sestřelíme sleep (PID 6), tak se kontejner zrestartuje (bash čeká na sleep a ten je u konce, takže se ukončí i bash skript).

root@multiprocessbash:/# kill 6
root@multiprocessbash:/# command terminated with exit code 137

Tento přístup není moc dobrý - procesy nám mohou havarovat a nikdo se je nepokusí restartovat.

Víc procesů v jednom kontejneru se supervisord

Pokud už tedy nutně chceme víc procesů v kontejneru, měli bychom se k němu chovat alespoň trochu podobně, jako OS. V takovém případě berme první proces za zavaděč a ten nechť spustí naše dva procesy a stará se o ně (restartuje je, když se zastaví). Mohli bychom samozřejmě použít třeba systemd tak, jak to dělá dnešní Linux, ale to je zbytečně složité. Použijeme velmi malý a jednoduchý spouštěč supervisord. Ten potřebuje konfigurační soubor, ve kterém napíšeme co má držet spuštěné. Pojďme na to.

Nejdřív si připravíme konfiguraci supervisord:

[supervisord]
nodaemon=true
 
[program:tail]
command= tail -f /dev/null
autorestart=true
 
[program:sleep]
command= sleep infinity
autorestart=true

Syntaxe je velmi jednoduchá a zadali jsme dva programy ke spuštění - tail a sleep.

Následně si potřebuji vytvořit kontejner s nainstalovaným supervisord a s mým konfiguračním souborem (ten ale samozřejmě také můžeme místo toho v Kubernetes namapovat jako Volume, resp. držet ho v ConfigMap a namountovat). Dockerfile bude takhle:

FROM ubuntu
RUN apt update && apt install -y supervisor
RUN mkdir -p /var/log/supervisor
COPY supervisord.conf /etc/supervisor/conf.d/supervisord.conf
CMD ["/usr/bin/supervisord"]

Kontejner si vybuduji a pošlu do registru (docker build a pak docker push).

Vytvořme si následující Pod v Kubernetes.

kind: Pod
apiVersion: v1
metadata:
 name: supervisord
spec:
 containers:
  - name: ubuntu
   image: tkubica/multiprocess

Pošleme to tam a podíváme se, jak to dopadlo.

kubectl apply -f multiProcessSupervisord.yaml

kubectl exec -it supervisord -- bash

root@supervisord:/# ps aux
USER    PID %CPU %MEM  VSZ  RSS TTY   STAT START  TIME COMMAND
root     1 0.2 0.4 47788 18260 ?    Ss  18:58  0:00 /usr/bin/python /usr/bin/supervisord
root     11 0.0 0.0  4416  692 ?    S  18:58  0:00 tail -f /dev/null
root     12 0.0 0.0  4384  820 ?    S  18:58  0:00 sleep infinity
root     13 0.0 0.0 18248 3304 ?    Ss  18:59  0:00 bash
root     24 0.0 0.0 34428 2872 ?    R+  19:00  0:00 ps aux

Procesy nám běží. Sestřelme tail (PID 11).

root@supervisord:/# kill 11
root@supervisord:/# ps aux
USER    PID %CPU %MEM  VSZ  RSS TTY   STAT START  TIME COMMAND
root     1 0.1 0.4 47976 18276 ?    Ss  18:58  0:00 /usr/bin/python /usr/bin/supervisord
root     12 0.0 0.0  4384  820 ?    S  18:58  0:00 sleep infinity
root     13 0.0 0.0 18248 3304 ?    Ss  18:59  0:00 bash
root     25 0.0 0.0  4416  700 ?    S  19:00  0:00 tail -f /dev/null
root     26 0.0 0.0 34428 2864 ?    R+  19:00  0:00 ps aux

Supervisord nám proces nahodil znovu. Sestřelme sleep (PID 12).

root@supervisord:/# kill 12
root@supervisord:/# ps aux
USER    PID %CPU %MEM  VSZ  RSS TTY   STAT START  TIME COMMAND
root     1 0.1 0.4 47976 18280 ?    Ss  18:58  0:00 /usr/bin/python /usr/bin/supervisord
root     13 0.0 0.0 18248 3324 ?    Ss  18:59  0:00 bash
root     25 0.0 0.0  4416  700 ?    S  19:00  0:00 tail -f /dev/null
root     27 0.0 0.0  4384  752 ?    S  19:00  0:00 sleep infinity
root     28 0.0 0.0 34428 2920 ?    R+  19:00  0:00 ps aux

A i tentokrát to supervisord vyřešil. Pokud tedy musíte mít v kontejneru proces navíc (já to rád nemám, ale někdy se to hodit může), doporučuji na to jít takhle.

Víc kontejnerů v jednom Podu

Techniky uvedné výše bych do produkce moc netahal. Pokud je potřeba k vašim procesům přidat nějaké pomocníky, nechť jsou v samostatném kontejneru, ale sdílí stejný Pod. Typicky se tomu říká sidecar pattern. Tady je pár příkladů, kdy to dává smysl.

Možná potřebujete ambassador pattern, tedy situaci, kdy pro vaší aplikaci chcete zajistit nějakou složitější komunikační logiku a nechcete (nestíháte nebo máte vícero programovacích jazyků) nebo nemůžete (nemáte zdrojáky nebo právo) ji dát přímo do kódu.  Aplikace umí třeba jednoduché API volání nebo call do DB a vy chcete přidat end-to-end TLS šifrování, implementovat retry pattern, ošálit službu mock implementací nebo implementovat sharding logiku. Sidecar kontejner bude fungovat jako proxy. Aplikační kontejner komunikuje přes loopback (127.0.0.1), kde druhý kontejner poslouchá a ve jménu aplikace (proxy) komunikuje s okolním světem.

Druhý typický scénář je adapter pattern. Máte různé mikroslužby a z historických důvodů nebo protože chcete použít něco hotového co nemáte pod kontrolou mají možná některé interface jinak, než očekáváte. Dejme tomu, že vaše aplikace na URL /status publikují třeba délku neodbavené fronty, což používáte pro autoškálování. Jenže jedna z aplikací to tak nedělá a místo toho píše délku fronty do status souboru. Co potřebujete je adaptér. Status soubor bude ve Volume a váš sidecar kontejner ho bude číst a nahoru poskytovat /status API, na které jste zvyklí. Podobně můžete chtít třeba měnit formát logů, změnit jména atributů, předělat způsob přihlašování nebo dotazování.

Dalšími příklady může být sidecar, který připravuje obsah pro váš hlavní kontejner. Například něco, co bude poslouchat na webhook a při změnách vám automaticky stáhne nová data (třeba z Git repozitáře) a poskytne je hlavnímu kontejneru. Nebo tahle můžeme řešit dynamické nastavování aplikace - sidecar vystaví interface na dynamickou konfiguraci a podle toho pořeší konfigurační soubory. Třeba může jít o sidecar odpovědnou za zálohování.

Vyzkoušejte si tenhle příklad. Jedná se o hlavní kontejner, ve kterém je webová stránka nad NGINX. Sidecar bude sloužit k tomu, že stáhne HTML stránku a tu potom bude NGINX servírovat. Představte si třeba, že z různých důvodů (včetně třeba bezpečnost) pro blog nechcete běžné CMS ala WordPress, ale statický obsah. K tomu použijete generátor statického obsahu jako je Jekyll. V ten okamžik budete potřebovat poměrně často obsah nahrávat a sidecar může být řešení.

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: sidecar
spec:
 restartPolicy: Never
 volumes:
 - name: shared-data
  emptyDir: {}
 containers:
 - name: nginx
  image: nginx
  volumeMounts:
  - name: shared-data
   mountPath: /usr/share/nginx/html
  ports:
   - containerPort: 80
 - name: downloader
  image: tutum/curl
  volumeMounts:
  - name: shared-data
   mountPath: /pod-data
  command: ["curl"]
  args: ["https://en.wikipedia.org/wiki/Single-page_application", "-o", "/pod-data/index.html"]

Díky sdílenému Volume jednoduše dostaneme stažený soubor do NGINX. Můžete si vyzkoušet. Připojíme svůj notebook na cluster a na lokálním portu otestujeme přítomnost stažené stránky.

kubectl apply -f multiContainerVolume.yaml

kubectl port-forward pod/sidecar :80
Forwarding from 127.0.0.1:1219 -> 80

Mám pro vás druhý příklad a tentokrát je to krůček k ambasador modelu. Vaše aplikace přistupuje na API a třeba potřebujeme nějakou logiku. Třeba pro začátek udělat mock (API ještě není hotové) a pak třeba implementovat retry logiku. Použijeme tedy sidecar, ve kterém bude NGINX poslouchající na loopbacku (127.0.0.1). Nebudeme tento port poskytovat nikam ven (komunikace nemůže opustit Pod). Vaše aplikace bude mluvit na loopback a je tak odstíněna od implementace zbytku. Sidecar bude nejdřív vracet mock a pak třeba přidá retry logiku nebo TLS šifrování. Z pohledu hlavní aplikace se ale nic nemění - ta stále mluví na 127.0.0.1.

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: sidecar2
spec:
 containers:
 - name: app
  image: tutum/curl
  command: ["tail"]
  args: ["-f", "/dev/null"]
 - name: ambassador
  image: nginx

Vytvoříme Pod a vyzkoušíme, že z app kontejneru můžeme komunikovat s ambassador kontejnerem přes loopback.

kubectl apply -f multiContainerNet.yaml

kubectl exec -c app sidecar2 -- curl 127.0.0.1

Víc Podů na stejném nodu

Často ale přeci jen chceme běžet dvě věci v nezávislých Podech a současně zajistit, že jsou na stejném hostiteli (agent VM) a IP komunikace mezi nimi tak bude mít nízkou latenci (půjde jen přes lokální stack, ne přes síť). Umístění Podů můžeme velmi efektivně ovlivňovat. Na detaily práce s Kubernetes schedulerem se podíváme někdy jindy, ale teď použijeme jednu z jeho funkcí. Konkrétně PodAffinity. Budu mít jeden Pod, který bude první, bude mít label a představme si třeba, že v něm běží nějaký stav (například databáze).

kind: Pod
apiVersion: v1
metadata:
 name: first
 labels:
  app: first
spec:
 containers:
  - name: ubuntu
   image: ubuntu
   command: ["tail"]
   args: ["-f", "/dev/null"]

Pokud bych měl druhý Pod (v něm bude třeba aplikace využívající databázi) udělaný třeba takhle, nemůžu se spolehnout, že se objeví na stejném nodu jako první.

kind: Pod
apiVersion: v1
metadata:
 name: second
 labels:
  app: second
spec:
 containers:
  - name: ubuntu
   image: ubuntu
   command: ["tail"]
   args: ["-f", "/dev/null"]

Můj cluster má 5 nodů, takže šance není velká.

kubectl get pods -o wide
NAME    READY   STATUS    RESTARTS  AGE    IP      NODE
first   1/1    Running    0     1m    10.244.4.2  aks-nodepool1-40944020-4
second   1/1    Running    0     50s    10.244.1.2  aks-nodepool1-40944020-2

Zkusíme to jinak a tentokrát si to pojistíme. Detaily uvedených funkcí si rozebereme jindy, ale teď alespoň rámcově. Použijeme PodAffinity a budeme chtít, aby scheduler našel ty nody, na kterých se vyskytují Pody s labelem app: first. To je co potřebujeme. Chci svůj druhý Pod přímo na ten Node, kde je ten první, takže jako topologický klíč zvolím hostname Nodu (řekneme si příště). Poslední věc pro dnešek - svoje pravidlo mohu definovat jako required (pokud to nebude možné, Kubernetes Pod nenasadí) nebo preffered (Kubernetes bude preferovat dodržení podmínek, ale když to třeba z kapacitních důvodů nedopadne, pustí to alespoň jinde).

kind: Pod
apiVersion: v1
metadata:
 name: second-affinity
 labels:
  app: second-affinity
spec:
 affinity:
  podAffinity:
   requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
   - labelSelector:
     matchExpressions:
     - key: app
      operator: In
      values:
      - first
    topologyKey: kubernetes.io/hostname
 containers:
  - name: ubuntu
   image: ubuntu
   command: ["tail"]
   args: ["-f", "/dev/null"]

Pošleme to tam a ubezpečíme se, že je Pod first a second-affinity skutečně na stejném nodu. Pokud nevěříte (mohli jsme mít jen štěstí) párkrát to smažte a udělejte znovu. Není to náhoda.

kubectl apply -f secondPodAffinity.yaml

kubectl get pods -o wide
NAME       READY   STATUS  RESTARTS  AGE    IP      NODE
first       1/1    Running  0     13m    10.244.4.2  aks-nodepool1-40944020-4
second      1/1    Running  0     13m    10.244.1.2  aks-nodepool1-40944020-2
second-affinity  1/1    Running  0     15s    10.244.4.3  aks-nodepool1-40944020-4

 

Kubernetes vám dává víc metod spouštění více věcí najednou. Pro debug a speciální situace můžete dát víc procesů do jednoho kontejneru. Pro jiné situace bude velmi praktické použití Podu s vícero kontejnery - to je koncept s kterým přišel právě Kubernetes jako první (ostatní orchestrátory to neměly). No a třeba nechcete spojit životní cyklus obou a necháte je v samostatných Podech, jen si poštelujete scheduler tak, aby je dal co nejblíž k sobě. Kubernetes toho umí opravdu hodně a Azure Kubernetes Service, plně spravovaný cluster s master nody zdarma, je nejjednodušší způsob jak ho využít. Zkuste to ještě dnes.Nový Cold tier Azure Blob storage - kolik stojí premium, hot, cool, cold, archive Kubernetes
AKS má v preview spravované Istio - jak to souvisí s Open Service Mesh, proč to nebylo dřív, proč se ani tak netřeba plašit, ale proč je ambient mesh super? Kubernetes
Multi-tenant AKS - proč ano, proč ne a co udělat pro to, aby společné WC na chodbě tolik nevadilo Kubernetes
Azure, Kubernetes, FinOps a strategie účtování nákladů Kubernetes
Máte rádi Prometheus a Grafana pro váš Kubernetes? Jak na to všechno v plně managed formě v Azure? Kubernetes