Azure Security + Management - hybridní monitoring infra, aplikací i bezpečnosti

Včera jsem měl možnost mluvit na webináři, který představil Azure nabídku pro oblast hybridní správy, tedy řešení nejen pro Azure, ale pro systémy v on-premises, hostingu či jiném cloudu.

Nejprve vás v 15 minutách seznámím s celkovým pohledem na správu a zmíníme tři nejdůležitější oblasti, které následně uvidíte - monitoring a analytické operace nad infrastrukturou, bezpečnost a analytika aplikací. Pokud znáte OMS, tak Azure Security + Management je nový název pro hybridní správu z Azure. Koukněte na video, po pár slidech následuje 45 minutové demo.Automatické získávání IP range PaaS služeb v Azure přes API Security
Kubernetes praticky: vystavování aplikací s Ingress a Azure App Gateway (WAF) Security
Kubernetes praticky: bezpečné řešení přístupu například do Key Vault přes AAD Pod Identity Security
Azure Stack: napojení na Azure Monitor pro hybridní správu Monitoring
Kubernetes prakticky: řízení přístupu (RBAC) s integrací na Azure Active Directory Security