Domény a certifikáty v Azure App Service

Webová aplikace nebo API v Azure App Service vystavuje endpoint, za kterým pak můžete mít různé množství nodů. Automaticky tak provádí balancing na nody i terminaci SSL/TLS. Podívejme se jak ke své aplikaci přidáte svou vlastní doménu a certifikáty - je to snadné.

Vlastní domény

Jakmile vytvoříte Web App s nějakým jménem, dostanete od Azure platné doménové jméno, které můžete okamžitě použít jako URL pro svou aplikaci. Bude to nazevappky.azurewebsites.net. Například tady:

Vyzkoušejme si teď tři způsoby mapování custom domény.

CNAME

První možností jak přidat vlastní doménové jméno k Azure App Service je použití CNAME záznamu. Jde o DNS record, který představuje přezdívku, tedy klientský počítač se zeptá na záznam z vaší domény a ta poskytne CNAME, tedy že má klient dál hledat pod názvem třeba nasweb.azurewebsites.net. Výhodou tohoto řešení je, že nemusíme řešit IP adresy (A záznam bude mít ve správě doména azurewebsites.net). To je důležitá výhoda v tom, že záznam funguje i pokud svou Web App zrušíte a vytvoříte znova se stejným názvem. Při takové operaci se virtuální IP změní, ale jméno na azurewebsites.net zůstane. Nevýhodou je, že dle DNS pravidel nesmí být na konkrétním jméně v DNS serveru kombinace CNAME s jiným typem záznamu. Protože v root doméně typicky potřebujete SOA a NS záznamy, není možné použít tuto metodu na root domény (třeba tomaskubica.cz, pouze něco.tomaskubica.cz). Vyzkoušejme si.

Klikneme na přidání nového jména v nastavení Web App.

Já budu chtít použít jméno nasweb.azure.tomaskubica.cz

Klikneme na Validate a vybereme záznam typu CNAME. Test dopadne špatně - ještě jsme v DNS serveru nezanesli potřebný record.

Musíme tedy do DNS serveru, který spravuje doménu azure.tomaskubica.cz. To může být vaše vlastní DNS, server registrátora či providera nebo lze hostovat externí DNS záznamy v Azure DNS (vysoce dostupný replikovaný DNS server jako služba). Přidám tedy potřebný záznam.

DNS je celoplanetární eventuálně konzistentní systém, takže může nějakou dobu (klidně i hodinu a víc) trvat, než se stanou záznamy viditelné po celém světě. Já mám DNS v Azure, takže App Service to uvidí prakticky okamžitě. Klikněme znova na Validate. Všechno vypadá dobře, můžeme jméno k webu přidat.

Máme hotovo - přiřadili jsme vlastní doménové jméno.

Pro hloubavější ještě zkrácený výpis z dig:

$ dig nasweb.azure.tomaskubica.cz

;; ANSWER SECTION:
nasweb.azure.tomaskubica.cz. 2533 IN  CNAME  nasweb.azurewebsites.net.
nasweb.azurewebsites.net. 733  IN   CNAME  waws-prod-am2-093.vip.azurewebsites.windows.net.
waws-prod-am2-093.vip.azurewebsites.windows.net. 300 IN CNAME waws-prod-am2-093.cloudapp.net.
waws-prod-am2-093.cloudapp.net. 60 IN  A    52.174.150.25

A záznam na IP adresu

Pokud potřebujete webu dát root doménu, CNAME nelze použít (resp. občas se používá technika, kdy na root odpovídá jednoduchý web server, který provede L7 HTTP redirect na non-root, ale to je jiná věc). K vaší webové aplikaci existuje virtuální IP adresa a tu můžeme použít pro A záznam v DNS serveru. Mimochodem tato IP není dedikována pro vás - před App Services je v Azure interní HTTP proxy, která reaguje na tuto IP a kouká do URL v HTTP requestu a posílá do správného tenantu.

Vytvořme si další hostname ve Web App, tentokrát naswebip.azure.tomaskubica.cz s využitím A záznamu.

Zvolíme A záznam.

Chybí nám tedy dvě věci. Jednak založení samotného A záznamu směřujícího na příslušnou IP adresu. Zanesu do svého Azure DNS.

To ale nestačí. Ještě musíme dokázat, že máme doménové jméno ve své správě a že tak můžeme právoplatně nechat naši Web App na toto jméno reagovat. To uděláme tak, že dle návodu vytvoříme TXT záznam ukazující na nasweb.azurewebsites.net. Ten není určen pro klienty, ale pro Azure App Service, která si tak ověří, že doménu skutečně vlastníme.

V Web App přidáme tento hostname a jdeme vyzkoušet.

Funguje! Opět ještě uvádím zkrácený výpis z dig.

$ dig naswebip.azure.tomaskubica.cz

;; ANSWER SECTION:
naswebip.azure.tomaskubica.cz. 3563 IN A    52.174.150.25

HTTPS a certifikáty

Aplikace nasazené v App Service automaticky podporují HTTPS bez nutnosti to nějak nastavovat nebo psát kód. Zkuste to. Podívejme se ale jaký je použit certifikát.

Pokud použijete doménu nasweb.azurewebsites.net je certifikát platný, nicméně jde o wildcard certifikát. Pokud někdo vytvoří svou stránku také v Azure App Service bude mít certifikát stejný. Nicméně pro některé situace to může být naprosto postačující. Ne ovšem tam, kde máte vlastní doménu - k té potřebujete i vlastní certifikát.

App Service Certificate

Pokud chcete veřejný certifikát pro novou aplikaci je určitě nejjednoduší zakoupit ho přímo v Azure (jako autorita se na pozadí používá Godaddy). Ten se i postará o automatické obnovení certifikátu a jeho bezpečné uložení v Azure Key Vault.

Vytvoření certifikátu není složité a vybrat si můžete buď řešení pro konkrétní jméno nebo wildcard pro celou vaši doménu/subdoménu.

Detaily k procesu najdete zde: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service-web/web-sites-purchase-ssl-web-site

Let's encrypt, třetí strany nebo váš vlastní certifikát

Možná hledáte něco levného, ideálně zdarma. To je možné s využitím autority Let's encrypt. Ta ovšem vystavuje certifikáty na pouhé 3 měsíce, takže budete muset poměrně často obnovovat. Další varianta je pořídit certifikát u některého z dalších poskytovatelů. Pro striktně interní aplikace možná budete preferovat vlastní certifikační autoritu. Postup je ve všech případech podobný. Vyzkoušíme si tento proces s Let's encrypt v manuálním režimu - je to zdarma.

Na Linux stroji mimo App Service (ale i tak by to šlo) jsem si nainstaloval certbot.

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install software-properties-common
$ sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install certbot

Spustil jsem manuální generování certifikátu. Musíme prokázat vlastnictví domény a to buď přes HTTP (na web umístíte konkrétní soubor) nebo DNS (založíte záznam dle instrukcí). Já zvolil DNS metodu.

$ sudo certbot certonly --manual --preferred-challenges dns

Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Please enter in your domain name(s) (comma and/or space separated) (Enter 'c'
to cancel):nasweb.azure.tomaskubica.cz
Obtaining a new certificate
Performing the following challenges:
dns-01 challenge for nasweb.azure.tomaskubica.cz

-------------------------------------------------------------------------------
NOTE: The IP of this machine will be publicly logged as having requested this
certificate. If you're running certbot in manual mode on a machine that is not
your server, please ensure you're okay with that.

Are you OK with your IP being logged?
-------------------------------------------------------------------------------
(Y)es/(N)o: Y

-------------------------------------------------------------------------------
Please deploy a DNS TXT record under the name
_acme-challenge.nasweb.azure.tomaskubica.cz with the following value:

ssFaDFya4jmtQcTFj0TOGcXSO27XbV_ooG18k31YggI

Once this is deployed,
-------------------------------------------------------------------------------
Press Enter to Continue

Teď jdu do svého DNS serveru založit požadovaný záznam.

A pokračujeme dál.

Waiting for verification...
Cleaning up challenges

IMPORTANT NOTES:
 - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at
  /etc/letsencrypt/live/nasweb.azure.tomaskubica.cz/fullchain.pem.
  Your cert will expire on 2017-10-31. To obtain a new or tweaked
  version of this certificate in the future, simply run certbot
  again. To non-interactively renew *all* of your certificates, run
  "certbot renew"
 - If you like Certbot, please consider supporting our work by:

  Donating to ISRG / Let's Encrypt:  https://letsencrypt.org/donate
  Donating to EFF:          https://eff.org/donate-le

Výborně! Certifkát máme. Pro nahrání do Azure ho potřebujeme konvertovat na PFX formát. Budeme dotázáni na vytvoření hesla pro zabezpečení souboru.

$ sudo openssl pkcs12 -inkey /etc/letsencrypt/live/nasweb.azure.tomaskubica.cz/privkey.pem -in /etc/letsencrypt/live/nasweb.azure.tomaskubica.cz/fullchain.pem -export -out nasweb.pfx

Enter Export Password:
Verifying - Enter Export Password:

Pojďme nahrát PFX k naší aplikaci.

Certifikát máme nahraný. Pojďme ho teď přiřadit ke správnému hostname.

Vybereme doménu a certifikát. Pokud je to možné vždy bych používal SNI, tedy řešení kdy je certifikát svázán s doménovým jménem, ne IP adresou serveru. Některé archaické prohlížeče SNI nepodporují, ale všechno rozumné už dnes rozhodně ano. Pokud zvolíte IP řešení musí pro vás Azure vytvořit vaši zcela samostatnou IP adresu - za což něco málo připlatíte a tímto krokem se pro vás změní (nezapomeňte pak upravit A záznam v DNS, pokud používáte). Já použiji SNI.

Ověříme, že funguje. Určitě ano!

Proces u dalších poskytovatelů veřejných certifikátů bude dost podobný. Výhodou placených služeb bude například delší platnost certifikátu. Při použití interní certifikační autority to bude také velmi podobné, jen nebudete muset ověřovat vlastnictví domény.

Samozřejmě ideální je mít certifikát přímo z Azure, který se sám obnovuje. Zejména v případě Let's encrypt jsou 3 měsíce dost krátká doba na to s tím pořád cvičit. Je to možné automatizovat a komunita na to dokonce napsala extension.

Toto rozšíření se pravidelně spouští ,využívá Web Jobs a automaticky generuje a aktualizuje certifikát podle potřeby. Musíte ale udělat ještě pár dalších kroků pro úspěšnou instalaci: https://github.com/sjkp/letsencrypt-siteextension/wiki/How-to-install

Nezapomeňte, že řešení není nijak podporované a případné selhání této komunitní verze může vést k vypršení certifikátu - pro kritické aplikace bych se orientoval jiným směrem, ale pro jednoduché webové aplikace proč ne.

Redirect HTTP na HTTPS

Je fajn mít HTTPS (a to i z důvodu rankingu ve vyhledávačích) a ještě lepší je na něj automaticky přesměrovat požadavky přicházející na HTTP.  Pro Windows-based Web App takový redirect nastavujeme v souboru web.config v root adresáři vašeho webu (.NET vývojáři pracující s IIS to velmi dobře znají). Pro deployment třeba Node.js aplikace (to je můj případ) pro mne Azure tento soubor vygeneroval. Podívám se tedy na jeho obsah třeba přes Kudu (nebo připojením na FTP).

Soubor si vezmu k sobě a uložím do svého version control - tedy napříště už nebude Azure web.config generovat a použije tento hotový. Před dosavadní pravidla přidáme jedno, které provádí redirect.

<rewrite>
 <rules>
  <!-- BEGIN rule ELEMENT FOR HTTPS REDIRECT -->
  <rule name="Force HTTPS" enabled="true">
   <match url="(.*)" ignoreCase="false" />
   <conditions>
    <add input="{HTTPS}" pattern="off" />
   </conditions>
   <action type="Redirect" url="https://{HTTP_HOST}/{R:1}" appendQueryString="true" redirectType="Permanent" />
  </rule>
  <!-- END rule ELEMENT FOR HTTPS REDIRECT -->

To je všechno. Protože mám napojení na VSTS, provedl jsem commit souboru a za pár vteřin už redirect funguje. Pokud navštívíte web přes HTTP automaticky se dostanete na HTTPS. Web na HTTP vrací permanentní redirect:

$ curl -i http://nasweb.azure.tomaskubica.cz/
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Content-Length: 159
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Location: https://nasweb.azure.tomaskubica.cz/
Server: Microsoft-IIS/8.0
X-Powered-By: ASP.NET
Set-Cookie: ARRAffinity=85cfba63f86c844c235d7ba33783aa032eb04b0979ca366fa6133d3110439ca5;Path=/;HttpOnly;Domain=nasweb.azure.tomaskubica.cz
Date: Wed, 02 Aug 2017 06:52:36 GMT

<head><title>Document Moved</title></head>
<body><h1>Object Moved</h1>This document may be found <a HREF="https://nasweb.azure.tomaskubica.cz/">here</a></body>

U Web App on Linux záleží co použijete. Pokud chcete dělat deployment zdrojového kódu zvolíte Microsoft managed framework, kde je pod kapotou Apache, takže redirect nastavíte v htaccess souboru. Pokud si přinesete svůj vlastní kontejner s libovolným web serverem, nastavíte redirect prostředky tohoto serveru.

 

Proč se trápit s nastavováním balanceru a SSL akcelerátoru, síťařinou, deploymentem či registrací certifikátů, když to pro svojí webovou aplikaci nebo API můžete udělat jednoduše a elegantně v rámci platformní služby. Vyzkoušejte Azure App Services.

 Privátní leč cenově dostupná WebApp díky Private Link pro App Service v Azure AppService
Postupné nasazování a testování aplikací na lidech - kanárci, A/B, green/blue na příkladu kadeřníka AppService
Azure Stack: platformní služby pro webové aplikace s Application Services z pohledu uživatele AppService
Azure Stack: platformní služby pro webové aplikace s Application Services z pohledu administrátora AppService
Předávání tajností do App Service (WebApp) přes Azure Key Vault AppService