Bezpečný přístup z PaaS webu do databáze v IaaS nebo on-premises

Platformní služba, například aplikace běžící v Azure App Service, je v principu veřejná služba. Pokud přistupojete k platformní databázi (Azure SQL, MySQL, Postgresql, Cosmos DB) tak se tak děje na úrovni public endpointů, ale zůstává uvnitř Microsoft sítě (nejde přes Internet). Totéž platí pro DB v IaaS VM s veřejnou IP adresou. Co když ale potřebujete přistupovat k databázi, která z nějakých důvodů musí zůstat s privátní adresou? Podívejme se na možnosti.

První řešení by bylo místo multi-tenantní platformy zvolit vytvoření vašeho vlastního PaaS ve vašem VNETu. Něco takového je možné a jmenu je so App Service Isolated (dříve App Service Environment) - všechny potřebné komponenty včetně balancingu, SSL akcelerace, deployment a monitoring prostředků budou pro vás plně dedikované a poběží ve vašem VNETu. To je fajn, ale připravte se na vyšší cenu. Obrovským přínosem cloudu jsou výnosy z rozsahu a rozpuštění některých nákladů - toho v tomto režimu nedosáhnete. Pro  tajné interní aplikace nevhodné pro cestovatele i doma pracující zaměstnance dobrá volba. Ale pro v principu veřejné aplikace případně moderní řešení například mobilní služby dostupné pro zaměstance odkudkoli to je možná zbytečné. Front-end dobře, ale co když stále trvám na tom, že data v platformní službě nechci - musí zůstat ve VM ať už v cloudu nebo u mě?

První možností je protunelování PaaS služby do VNETu. V čem je rozdíl oproti Isolated režimu? PaaS služba zůstává multi-tenantní, tedy finančně výhodná a velmi flexibilní a její endpoint (přístup uživatelů) je stále veřejný. Služba není nasazena ve VNETu. Jenže dokáže vytvořit point-to-site VPN spojení do vašeho VNETu a přes takový NAT a VPN se doubouchat na VM ve VNETu nebo samozřejmě VM ve vašem datovém centru, pokud ho propojíte s Azure přes site-to-site VPN či ExpressRoute. To je první varianta - neplatíte za izolovaný PaaS, ale musíte si připočítat náklad na VPNku a tuto hlavně musí pro lidi od aplikací obvykle sestavit síťaři. Jak ji jednou máte je to levné a výkonné řešení.

Druhá varianta nevyužívá klasického VPN tunelu, ale šifrovaného portového překladu. V zásadě u vás nainstalujete službu, která se připojí do cloudu (tedy ta služba může zůstat za NATem) a totéž udělá PaaS služba. Toto místo v cloudu bude pakety přehazovat zleva doprava a zpět, přebalovat z jednoho šifrovaného tunelu do druhého. Nepotřebujete VPN, nepotřebujete síťaře a protunelujete se snadno - stačí povolený přístup do internetu (outbound na 80,443, což nebývá u síťařů problém zařídit). Pro malé aplikace je to levné a snadné. Druhý scénář kdy bych byl rozhodně pro tuto variantu je situace, kdy aplikace běží například na vašich prodejnách. Hrabat se ve stovce IPSec tunelů je náročné na správu a takhle to bude jednodušší.

Podívejme se na zmíněné dvě varianty podrobněji.

VPN tunel z PaaS do IaaS VNETu

První řešení jak se dostat do privátního IP prostoru je protunelování do VNETu. K tomu potřebujeme mít ve VNETu nasazenu Azure VPN s povoleným P2S přístupem. Nejprve tedy založíme spojovačku, čili gateway subnet.

Vytvoříme Virtual Network Gateway.

 

Až bude VPN připravena, přidejme jeden další rozsah pro point-to-site přístupy (aka klienstkou VPN). App Service, veřejná PaaS služba, bude vytáčet klienstkou VPN do našeho VNETu a pod tímto adresním prostorem tam bude vystupovat.

Podívejme se teď na kód primitivní Node.js aplikace, která bude chtít přistupovat na MySQL server, který běží v mém privátním prostoru. Connection údaje jsou zapsané rovnou v kódu (fuj!) - omluvte zjednodušení a skutečně tam nepatří, mají být součástí až deploymentu jako je ConnectionString v App Service nebo jako environmentální proměnné po startu Docker kontejneru apod.

var express = require('express');
var app = express();
var mysql      = require('mysql');

var connection = mysql.createConnection({
  host     : '10.2.0.4',
  user     : 'tomas',
  password : 'Azure12345678',
  database : 'mojedb'
});

app.get('/', function (req, res) {
  connection.connect();
  connection.query('SELECT * from mojetabulka', function(err, rows, fields) {
    if (!err)
      res.send('Precetli jsme si: ' + rows[0].jmeno);
    else
      res.send('Spojeni se nazdarilo.');
  });
});

app.set('port', process.env.PORT || 3000);

var server = app.listen(app.get('port'), function () {
  console.log('Express server posloucha na portu ' + server.address().port);
});

Jakmile aplikaci nasadíme dle očekávání selže. PaaS služba netuší nic o vašich VNETech a privátních adresách.

Vytvoříme si teď tunel do VNETu. Půjdeme do Web App a na záložce Networking se pustíme do nastavení integrace s VNETem.

V seznamu vhodných VNETu si vybereme ten správný a potvrdíme. Azure za nás automaticky nastaví point-to-site tunelování včetně potřebných certifikátů.

Heuréka - spojení funguje. Můžeme z PaaS přistupovat do databáze běžící v IaaS VM ve VNETu a pokud VNET propojíte s on-premises (S2S VPN nebo ExpressRoute) tak se může PaaS dostat až k databázi běžící u vás.

Kolik vás to bude stát? Nad rámec klasické App Service si připatíte za VPN gateway v Azure a to od asi 26 EUR měsíčně a za 100GB přenesených dat zplatíte asi 8 EUR. S jednou bránou můžete napojit hned několik Web App.

Hybrid Connection v2

Druhá varianta je velmi jednoduchá, nevyžaduje zásah síťaře a vychází levněji. Na druhou stranu nastavujete ji pro každou službu - pokud plánujete tisíce různých spojení služeb zpět do on-premises bude tunel do VNETu a odtamtud přes VPN asi rozumnější volba.

Nejprve ve své App Service řekneme jak vypadá destination spojení (musí jít o doménové jméno, IP adresa nebuda fungovat).

Vytvoříme nové.

Pro spojení se technogicky využívá technologie Service Bus Relay a průvodce pro nás jeden založí. Pojmenujeme si aplikaci a jako destination zadám tedy doménové jméno, port bude 3306 - na něm běží MySQL.

Spojení vytvořeno, ale nenavázáno. Stáhneme si klienskou aplikaci, kterou nainstalujeme v privátní síti na nějaký Windows stroj. Tato aplikace potřebuje jen běžný outbound na portech 80,443 - žádné speciální porty, žádné inbound spojení = obvykle žádné nastavování firewallu! To je hlavní výhodu použití této relay služby.

Ve Windows stroji v privátní síti software nainstalujeme.

Spustíme aplikaci a přidáme spojení.

Po přihlášení do vaší subscription se vám načte seznam spojení.

Vybereme, uložíme. Spojení je nahoře.

 

Připojení do databáze funguje!

Technologie na pozadí toho všeho je Azure Service Bus Relay a můžete ji samozřejmě použít i mimo App Service. Jde o službu, která vytváří jakési cloudové místo pro setkávání, které zafunguje jako prostředník spojení.

Kolik vás tato služba bude stát? Jeden listener (aplikace) stojí asi 8 EUR měsíčně a prvních 5GB je zdarma, pak za asi 0,86 EUR za GB a měsíc. Pro jednotlivou jednoduchou aplikaci je to levnější, než VPN. Pro desítky aplikací s potřebou přistupovat do DB v on-premises a bude potřeba přenést hodně dat vyjde lépe VPNka.

 

Preferuji moderně psané aplikace a přesun či synchronizaci dat do Azure platformní databáze. Pokud ale potřebujete nechat DB u sebe, je to řešitelné. Propojíte se do Azure VPNkou a nasadíte App Service do VNETu v Isolated režimu (o tom jindy - ideální pokud máte hodně intranetových aplikací). Dnes jsme si ukázali možnost provozovat multi-tenantní PaaS prostředí pro web a přitom se dostat k databázovému stroji u vás. Buď se PaaS protuneluje do VNETu přes VPNku (a odtamtud třeba až do on-premises) nebo využijete Azure Hybrid Connection (Service Bus Relay), kde se obejdete bez tunelů a otevřených portů. Cloud-native Palo Alto firewall jako služba pro Azure Virtual WAN Networking
Chcete Azure Kubernetes Service, ale máte málo IP adres? Použijte novou Azure CNI overlay. Networking
Azure Firewall Basic - levnější bráška pro malá prostředí nebo distribuované IT Networking
Azure Kubernetes Service v kombinaci s Private Link Service - například pro privátní doručení na Front Door nebo k vašim Azure klientům Networking
Hybridní DNS jako služba v Azure Networking